Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШЫҢГЫЫ НЕГЭЭН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШЫҢГЫЫ НЕГЭЭН 29.05.2014

Май 25-те Тывага хаттың күжү секундада 22 метр четкен, ооң уламындан 15 шак 46 минута турда, электри-четки комплекизиниң объектилеринге үзүктелиишкиннер болган. 

Ооң түңнелинде 12 чурттакчылыг черде (Кызыл хоорайда, Бии-Хем болгаш Кызыл кожууннарда) 116747 кижи электри чырыы чок арткан. 15 шак 9 минута турда, чырыкты Тывага чурттакчылыг 65 черлерге (Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Тес-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Эрзин кожууннар каттышкан), Моолдуң девискээринде бир суурга өжүрген. Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнатканын езугаар алырга, 20 шак 25 минута турда, чырыкты шуптузунга берипкен.

Бо эртен болган аппарат хуралынга Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол электри чырыын катап тургузар дээш чер-черлерге эрес-шудургу ажылдап турган ажылчыннарга болгаш специалистерге өөрүп четтиргенин илереткен. Бир эвес баш удур хемчеглер ап турган болза, мындыг дүвүрээзин эвээш болур турган ийик деп демдеглээн. «Электри-четки ажыл-агыйы онза кичээнгейни негеп турар дээрзин дүүнгү улуг хат көргүстү, ол дээш харыысалгалыг кижилер ындыг чүүлдерни болдурбазы-биле кандыг-даа чугула хемчеглер албайн турар. Бир эвес ындыг халап кышкы үеде болза, түңнели берге-ле болур турган» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Республикага идегелдиг энергия хандырылгазын тургузарының талазы-биле доктаамал болгаш дээштиг хемчеглерни алырын энергетиктерден Шолбан Кара-оол негээн. Республика девискээринде энергия четкилериниң байдалын  ханы анализтээрин болгаш ооң түңнелин кыска хуусаада киирерин Тываның Одалга болгаш энергетика яамызынга дааскан.


Возврат к списку