Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага чаа ЧЭС-тиң төлевилелинга ажыл-агый эштежилгезин тургускан

Тывага чаа ЧЭС-тиң  төлевилелинга ажыл-агый эштежилгезин тургускан 26.10.2015
 Республика найысылалы Кызыл хоорайга энергияның чедишпес чоруунуң нарын айтырыын шиитпирлээр, чаа чылыг-электри станциязын тударының төлевилелиниң күүселдезин уламчылаары-биле кады ажылдаар тускай организацияны — «Тываэнергоинвести» тургускан. 
 Ол кады ажылдажылга организациязы бо неделяда үндүрүг органнарынга бүрүткедип турар дээрзин ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. 
 Кады ажылдажылга организациязын тургузарының дугайында шиитпирни бо чылдың октябрь 7-де Тываның Чазааның эгелээшкини-биле хүлээп алган, аңаа Даштыкы экономиктиг банкының — «Төлевир акшаландырыышкынының федералдыг төвү» ААН-ниң тургузуунда салбыры «Тываэнергоинвест» компаниязын, Россияда эң улуг энергия тудуг компанияларының бирээзи — «Союз» холдингиде кирип турар «Свеко Союз Инжиниринг» ХАН-ны үлүглеп киржир кылдыр хаара туткан. Ажыл-агый эштежилгезинге Тываның эрге-чагыргаларының эрге-ажыын ЧЭТ-2 инвестиция төлевилелин күүседири-биле тускай тургускан «Инвестицияларны хаара тудар болгаш камгалаар талазы-биле агентилел» хөй-ниити акционерлиг ниитилел төлээлээр. 
 Кады ажылдажылганың баштайгы үе-чадазында техника-экономиктиг үндезинни ажылдап кылыр, ЧЭТ-тиң өске-даа төлевилел документациязын белеткээр, а ол ышкаш инвесторларны дилеп тывар болгаш хаара тудар. Кады ажылдажылганың киржикчилериниң аразында чардынган дугуржулга езугаар ажылдап кылыышкынның төлевилелин республиканың Чазаанче 2016 чылдың төнчүзүнде киирер ужурлуг. Сонуургалдыг инвесторлар-биле ажылга 24 айны тускайлаан. 
 Чаа ЧЭТ-ти тударының төлевилелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эгелээн дээрзин сагындыраал. Оон республика найысылалының чүгле чылыг хандырылгазы база территориалдыг хөгжүлдези эвес, хоорай чоогунда черлериниң чылыгөбиле хандыралгазы хамааржыр. Ол энергияның чедишпес чоруу регионнуң сайзыралынга багай салдарлыг деп санап турар.
 2011 чылда Шолбан Кара-оол Тывага чаа ЧЭТ тударының эргежок чугулазын Россияның Президентизинге бадыткап шыдаан. Ынчан Владимир Путин Тываның төлевилелин федералдыг программаже киирер деп даалганы РФ-тиң Энергетика яамызынга берген. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Баштыңы энергообъектилер төлевилелин тургузар болгаш тудар талазы-биле адырда башкарыкчы компанияларның бирээзи "Союз" холдингиниң удуртулгазы-биле чугааны кылган. ТР-ниң Чазаа Союз холдинг-биле тыва ЧЭС-2-ниң тудуунуң документилерин болгаш инвестиция керээлерин ажылдап кылып эгелээн. .

Возврат к списку