Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларны шиитпирлээрин саналдаан 27.03.2019
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) чуртта хөмүр-даш хүлү-биле долган шыгжамырларга хамаарыштыр нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын тургузарын саналдаан. 
Март 29-та, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң шөлчүгежинге Шолбан Кара-оолдуң даргалаашкыны-биле эртер «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралында черни катап ажыглалче кииреринге хүлдү ажыглаар дугайында айтырыгны сайгарары планнаттынган.  
«Бисте хүлдүң чүгле 6 хуузун ажыглап турар болза, а Германия, АКШ, Япония, Индия база Кыдатта ажыл-агыйлар 70-ден эвээш эвезин болбаазырадып турар – деп, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының даргазы, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Дания биле Голландия хөмүр-даштың хүлүн бүрүнү-биле 100 хуу ажыглап турар».  
Суурларда хүл шыгжаар черлер шуут долган деп болур. «Шаажаңның эрии ажар чыгаан, чүгле чаңгыс дамды болза, ол шупту ажа төктү бээр – деп, МАСС-тың күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников санаан. – Бөгүн, хүл төгер черлерни чурттакчылыг суурлардан ырадыр херек, а хүлдү аштап-арыглаарынга хөй чарыгдал үнер апаар болза, ол чырык энергиязының төлевирин өстүрүп, хереглекчиниң карманынга албан дээр». 
Февральда, Иркутск облазының губернатору, ассоциацияның экология талазы-биле дүүштүрүлге чөвүлелиниң удуртукчузу Сергей Левченконуң башкарылгазы-биле эрткен МАСС-тың эксперт чөвүлелиниң хуралында, ол чидиг айтырыгны шиитпирлээр аргаларны ажылдап кылган. Хүлдү тудуг материалдарынга ажыглаары бистиң хамаатыларывыска дыка таарышпас деп, Геннадий Гусельников демдеглээн. «Ооң мурнунда хүл төп турган карьерлерни катап ажыглап болурун айыткан нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын сүмелеп турар бис – деп, МАСС-тың күүсекчи комитединиң даргазы демдеглээн. – Черниң беримчелиг картынга хүлдү тускай технология-биле төп болур. Ынчаар алыр болза, хүл айыыл чок бөлүктүң богунга санадыр болгаш, ында онза айыыл чок».

Возврат к списку