Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр

Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери-биле: Волентерлар институдун оон-даа улам хөгжүдүп, ону кол экономиктиг үндезинге алыр 29.12.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Президинтизи Владимир Путинниң даргалааны, РФ-те Эки турачының болгаш волонтернуң чылы кылдыр чарлаан 2018 чылдың тңүнелдерин үндүрген база эки турачы шимчээшкинни болгаш социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларны хөгжүдерин чугаалашкан Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен. 
Шолбан Кара-оол эки турачылар шимчээшкини кадык ниитилелдиң чарылбас кезээ апарганын айтып, Тывада албан езузу-биле бүрүткеткен волентерларның саны эрткен чылын ийи катап көвүдеп, 1600 кижи четкенин демдеглээн. 
«Херек кырында олар оон-даа хөй деп бодаар мен – дээш, Шолбан Кара-оол Эки турачының чылы волонтер инстидудунуң сайзыралын көргүзүп , ам ону экономиктиг үндезинге салыр болза эки деп, демдеглээн. – Чыл дургузунда, эки турачыларның күжү-биле 20 улуг төлевилелди кылган бис». 
Чүгле социал эвес, а экономиктиг, коммерциялыг амыдыралчы ажыл-херектир-тир деп, Тываның Баштыңы айыткан. «Кыштаг», «Чемгерикчи инек малым» дээш, өске-даа программаларның киржикчилеринге малчын турлагларны, кажаа-хорааны тутканын чижекке чугаалап болур. Волонтерлар чүгле ол программалар шугуму-биле чүс-чүс өг-бүлелерге боттары ажыл-агыйлыг, амдыызында эвээш-даа болза, доктаамал орулгалыг болуп, түреңги байдалдан үнер арганы бергеннер» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
Тываның Баштыңы Күрүне чөвүлелиниң хуралында келген волонтер аныяктарже онза кичээнгейни углаан. Олар база сайгарылгалыг чугаага киришкен, а киржикчилерни бүрүткеп тура, күзелдер шивижигежин организастаан. 
«Оолдар, уругларның күзелдерин бижээш, ону шиви каасталгазында чажырган ойнаарактардан тырттып турдувус – деп, Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң блогунда бижээн. Сес харлыг Доржу Хертек Россияның чыынды командазындан футбол ойнакчызының холунуң үжүүн салган бут бөмбүүн алыксап турарын, а беш харлыг Артыш Байков республика Баштыңы-биле спортчу секция көрүксээн күзелдерин бижээн. 
«Бисте мындыг спортчу ажы-төл өзүп олурар! А Ак-Талдан бичии Елина Кызыл шөлге чедиксеп турар. Ооң ада-иези-биле ону кажан боттандарарын сүмележип көөр мен» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээш, волонтерларның күзелин албан күүседирин аазаан.

Возврат к списку