Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Чылдың тудугжузу» конкурсту тургускан

Тывада «Чылдың тудугжузу» конкурсту тургускан 29.09.2023

2023 чылдан эгелеп Тывага «Чылдың тудугжузу» ат дээш чылдың конкурузун эрттирери чаңчыл апаар. Республиканың чазаа ооң дугайында доктаалды хүлээп алган. «Профессионал ажыл-чорудулгазында эки көргүзүглерни чедип алган республиканың инвестиция-тудуг комплекизиниң төлээлерин илередип база шаңнаар талазы-биле комплекстиг хемчеглерни» конкурсче кииргенин документиде айыткан.

Конкурска организациялар болгаш кижилер киржип болур. Октябрьның 5-6 хүннеринде Енисей Сибири корпорацияның адының адаа-биле Тываның найысылалынга эртер тудуг форумунуң үезинде бирги конкурсту планнаанын Тудуг сайыдының оралакчызы Чингис Ховалыг дыңнаткан. Конкурстуң организаторлары болур ТР-ниң Тудуг яамызы бо удаада 2022 чылдың тулган тудугжуларын илередип, шаңнаар хемчег-биле кызыгаарланырын дыңнаткан.

Оон чоорту номинациялар саны көвүдээр. Өөредилге, культура, чаагайжыдылга адырында эң чедимчелиг төлевилелдерни, чараш дизайнер болгаш архитектура бодалдарының боттанылгазын шаңнаар дугайында инициативалар бар. Аныяк тудугжуларны аңгы шаңнаар саналдарны көөр. Ол ышкаш профессионал эксперттерниң эвес, а чурттакчы чоннуң онлайн-бадылаашкыны-биле чемпионнарны илередир “чоннуң” номинацияларын тургузарын чугаалажып турар.

Тудугжу мергежилдиң ат-алдарын бедидип, мурнакчы тудуг арга-дуржулгаларын нептередип, хоорайлар болгаш суурларның хөгжүлдезинче хөй-ниитиниң эң хөй бөлүктерин хаара тудуп, адырның болгаш бүгү экономиканың шак ындыг чугула айтырыгларын конкурс дузазы-биле шиитпирлеп болур деп организаторлар санап турар.


Возврат к списку