Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чаңгыс аай штавы тускай шериг операциязының дайынчыларынга ээлчеглиг дузаламчыны чыып эгелээн

Тываның Чаңгыс аай штавы тускай шериг операциязының дайынчыларынга ээлчеглиг дузаламчыны чыып эгелээн 11.01.2024

Тускай шериг операциязында чаңгыс чер чурттугларывысче Шагаа хүнү уткуштур чорудар чүъктү 2024 чылдың январь 9-тан эгелеп чыый берген.

Сарыг шажынның ай санаашкыны-биле Чаа чылды февраль 10-да уткуур болганда, дуу айның баштайгы хонуктарынга чедир дузаламчыны чыып доозар. Дайынчыларның дилээ-биле тускай техниканы база чыыр.

Шагаа бүдүүзүнде хой эъдин мурнуку шугумда чаңгыс чер чурттугларывыска чедирер. Төрээн черинден келген тыва эът оолдарның кужурун хандырып, дайынчы хей-аъдын көдүрери чадавас. Республиканың мал ажыл-агыйлары декабрьның төнчүзүнде, Чаа чыл таварыштыр үш тонна эътти чаңгыс чер чурттугларывысче чоруткан турган.

Бистиң шериглеривиске квадракоптерлер, дрон дүжүр адар чепсектер, тепловизорлар, караңгыда көөр херекселдер база рациялар эң херек. Чагыг езугаар бронежилеттерни база садар. Оолдарга чылыг хептерни, чаштынар четкилерни база дамчыдып болур.

Роскадастрның Тывада салбырының база Национал театрның коллективтери эң идепкейлиг болуп, шериглерниң чагыы езугаар чылыг хептерни база техника аймаан саткаш хүлээткен деп, Улусчу фронт дыңнаткан.

Гуманитарлыг ачы-дуза чыылдазынга киржир күзелдиг кижилер Тывада Улусчу фронтунуң регионалдыг күүсекчи комитединге кээп каттыжып болур. Адрези: Кызыл хоорай, Эки турачылар кудумчузу, б. 3, азы харылзажыр телефону - 8(39422) 2-10-50.


Возврат к списку