Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнче почта салбырларының оран-саваларын дүрген дамчыдарын муниципалитеттерге сагындырган

Тываның Баштыңы «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнче почта салбырларының оран-саваларын дүрген дамчыдарын муниципалитеттерге сагындырган 16.03.2022 Почта салбырлары бар оран-саваларны «Россияның почтазы» АН-ның өнчүзүнге дамчыдар ажылга Тываның Чазааның киржири албан апарган. Чамдык кожууннарда тус чер бот-башкарылга органнары өнчүнү дамчыдарындан ойталааны-биле, ол айтырыгны почтачылар республика баштыңының аппарат хуралында көдүрген. Регионда амгы үеде ажылдап турар почта харылзаазының 115 салбырының 23 оран-савазы март 15-ке чедир ам-даа шилчиттинмээн.
 РФ-тиң Чазаа 2018 чылда «Россияның почтазы» федералдыг күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезин акционерлиг ниитилел кылдыр эде тургузар шиитпирни үндүргенин сагындыраал. Компанияның эде тургузуушкуну инвесторларны хаара тудуп, ачы-дузаның хевирлерин көвүдедип, ооң шынарын бедидип, дүрген шиитпирлерни хүлээп алырынга идиглиг.
Муниципалитеттерниң «Россияның почтазынче» оран-саваларны дамчыдар ажылдың саадааны, эде тургузуушкуну билбезинде база аңаа удурунда эвес дээрзин республика баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн. Чамдык суурларда почта салбырларлыг оран-савалар өске ээлерлиг болганы-биле, саадаашкын болган.
23 почта салбырларының 18-зи көдээ суму чагырга бажыңнарында, а бирээзи – Көдээ культура бажыңында, а бирээзи уруглар садының оран-савазында ажылдап турар. Оон аңгыда, Кызыл база Ак-Довурак хоорайларда, Хову-Аксы суурда хөй аалдыг чуртталга бажыңнарының бирги каъттарында элээн каш почта салбырлары база бар.
Ындыг объектилерни канчалдыр аңгылаарынга тодаргай харыы юристерде амдыызында чок. Мындыг таварылгадан үнер арганы дилээр апаар, деп Владислав Ховалыг айыткан. «Россияның почтазын» эде тургузуп, өнчү-хөреңгизин дамчыткан сорулганың бирээзи – регион девискээринде албанның социал ужур-дузалыын хевээр арттырып, ооң чедингирин ам-даа улгаттырарында болуп турар. Почтачылар ажылдаарынга белен болгаш, көдээде салбырларын септеп, хөгжүдеринче акша-хөреңгини салып эгелээн.
Республика Баштыңы айтырыгны шиитпирлээр бүгү аргаларны тывар даалганы ТР-ниң Экономиктиг хөгжүлде яамызынга онааган. Специалистерниң чугаазы-биле алырга, чамдык таварылгаларда өнчүнү аңгылап болур аргалар бар. А бир эвес ынчаар болдунмас чүве болза, почта салбырларынга өске оран-савадан тып, аңгылап бээр даалганы Владислав Ховалыг берген.

Возврат к списку