Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ада-иелер хоорайдан дашкаар чайгы лагерьлерже путевка өртээниң чартыын эгидип ап болур

Ада-иелер хоорайдан дашкаар чайгы лагерьлерже путевка өртээниң чартыын эгидип ап болур 05.06.2024 Х

оорайдан дашкаар уруглар лагерьлеринче путевкалар садып алган ада-иелер ооң чартыын эгидип ап болур. Республиканың Өөредилге яамызы ооң дугайында бо чылдың сөөлгү регионалдыг ада-ие өөредилгезинде сагындырган.

Компенсация акшазын алырда дараазында негелделерни албан сагыырын яамы сагындырып турар:
- уруг лагерьге 21 хонуктан эвээш эвес үе дургузунда турар ужурлуг;
- компенсацияны чылда бир катап алыр;
- чүгле хоорайдан дашкаар лагерьлерже путевкалар өртээниң 50 хуузу хире төлевирни эгидер;
- кол негелде – бо чылын саткан путевкага төлевирни бээр;
- компенсацияны алырда октябрь 1-ге чедир уругнуң киир бижиткен муниципалитеттиң өөредилге эргелелинче билдириишкинни киирер.

Өөредилге яамызы уругларга чайгы дыштанылганы организастаарының, путевкаларының, компенсация төлевириниң дугайында айтырыгларга харыыларны “изиг шугум” телефону: 8 (39422) 2-72-92 таварыштыр берип турар.

Бо чылын Тывада хоорайдан дашкаар 19 кадыкшылга лагерьлериниң өртээн 17157 рубль кылдыр доктаатканын сагындыраал. Ол лагерьлер уругларны июньнуң 5-тен 17-ге чедир хүлээп эгелээр.
Чайгы лагерьлер путевказының ортумак өртээ 6016 рубль болза, майгын лагерьлерже – 4935 рубль. Хүндүскү лагерьлер июньнуң 8-тен, а бир майгын лагерь июньнуң 14-те ажыттынар.


Возврат к списку