Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ажылдавайн турар пенсионерлерниң пенсияларын 4,8 хууга индексастаан

Тывада ажылдавайн турар пенсионерлерниң пенсияларын 4,8 хууга индексастаан 19.01.2023

Тыва Республикада ажылдавайн турар пенсионерлерниң камгадылга пенсиялары 2023 чылдың январь 1-ден 4,8 хууга индексастаттынар.
Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбыры тус-тузунда төлевирниң доктааттынган хемчээли - 7567 рубль база пенсия хуузунуң түңү - 123 рубль 77 копеектен камгаладылга пенсиязы тургустунарын дыңнаткан. Өзүлдениң хуузу шуптузунга дөмей, ынчалза-даа немелдениң хемчээли кижи бүрүзүнге аңгы – индексация мурнунда пенсиязының хемчээлинден ол хамааржыр.
Назылап кыраанындан ажылдавайн турар пенсионерлерниң камгадылга пенсиязын индексастаан соонда, пенсионер кижиге-ле немелде аңгы болур болгаш, ап турар пенсиязының хемчээлинден хамааржыр.
Тывада ажылдавайн турар 48 муң пенсионерниң пенсиязын индексастаар. Апрельде социал пенсияларны (чемгерикчизин чидиргениниң база инвалид болганының чамдык пенсияларын) индексастаар.
Ажылдап турар пенсионерлер күш-ажылчы ажыл-чорудулгазын соксаткан соонда, чаа хемчээлдиг пенсияны алырын Социал фондунуң тыва салбыры тайылбырлаан. Ажылдан хосталган соонда, ажылдап турган үезинде бооп турган индексацияларны катай санаан камгаладылга пенсиязын ажылын соксаткан айның соонда 1-ниң хүнүнден эгелеп төлээр.


Возврат к списку