Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс демниг России» биле РФКП-тиң удуртукчулары Республика хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген

 «Чаңгыс демниг России» биле РФКП-тиң удуртукчулары  Республика хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген 16.08.2017
«Чаңгыс демниг Россия» партияның төп соңгулда комиссиязының удуртукчузу Владимир Бурматов Республика хүнү болгаш малчыннарның Наадым национал байырлалы-биле Тываның чурттакчыларынга байырны чедирген.  
 «Тыва Республикa хүнү база малчыннарның Наадым байырлалы-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен! Тыва – салгалдан салгалче дамчып келген байлак культурлуг езу-чаңчылдарлыг регион. Сөөлгү чылдарда Тыва казымал байлактарының чыдыннарын шапкын шиңгээдип, транспорт четкизин хөгжүдүп, кадрлар белеткелиниң деңнелин бедидип, бодунуң экономиктиг күш-шыдалын калбарткан. Силерге болгаш Республикага чечектелиишкинни, чаагай чорукту болгаш чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим!» - деп Бурматов демдеглээн. 
"Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Силерге болгаш республиканың бүгү чонунга Тываның хүнү-биле чүрээмниң ханызындан байыр чедирип тур мен! Бурунгу база кайгамчыктыг чараш тыва черге - Азияның чүрээнге чечектелиишкинни, ооң күш-ажылчы чонунга менди-чаагайны, ооң өндүр байлак бойдузунга кадагалалды сеткилим ханызындан күзедим. 1941 чылда фашистиг Германияга удур дайынга Тыва Арат Республика ССРЭ-ниң баштайгы талалакчызы апарганы ханы ужур-уткалыг. А бо хүнде Россияның камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгу бистиң улуг күрүневисти быжыг туруштуг камгалап турар. Байырлал-биле, эргим өңнүктер! Күрүне Думазында РФКП фракцияның удуртукчузу, РФКП-ниң Төп комидеиниң даргазы Г. А. Зюганов"
Август 15-те Тыва Республика хүнүн демдеглээн. 1921 чылдың августта Бүгү-Тываның тургузукчу хуралында Арат Республика үндезилеттинип, Тываның бирги үндезин хоойлузун бадылаан. Амгы үениң төөгүзү-биле алырга, Тыва бодунуң Төрүттүнген хүнүн 1999 чылдан эгелеп демдеглеп эгелээн. Ол хүн малчыннарның Наадым байырлалы база эртип турар.

Возврат к списку