Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 14.01.2023

Январь 13-те, «Ведомости» солуннуң бирги дугаары чырыкче үнгенден бээр 320 чылын бо чылын демдеглеп эрттирип турар Россияның Парлалга хүнү тавырыштыр, Тываның Баштыңы республиканың массалыг инфрмация ажылдакчыларының шылгараңгайларын демдеглеп, а эң тергииннеринге күрүне шаңналдарын тывыскан. Тыва журналистиканың хоочуну, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Роман Тас-оолга Тыва Республиканың алдарлыг журнализи атты тывыскан.

Информастыг технологиялар хүн бүрүде өскелип турарын ужуражылга үезинде губернатор демдеглээн. Ындыг болганда, медиа адырының ажылдакчыларындан ажылынга чаа аргалар негеттинип турар. Кадрларны белеткээр, технологтуг курлавырларны быжыглап база сайзыраңгайжыдар ниити аргалар-биле аңаа харыыны бээр херек, деп ол бодалын илереткен. Хөгжүүрүнүң аргазы кылдыр ону көөр херек. Республиканың информация шөлчүгежинде бодалдарны боттандырып, хөгжүдер бүгү-ле аргалар барын Владислав Ховалыг демдеглеп, олче аныяктарны кыйгырган.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин «Тыва» КТРК-ның бүдүрүлге-техниктиг килдизиниң инженери Очур-оол Чейнеш Салчаковна, «Тыва» КТРК-ның чолаачызы Чамзын Шораан Васильевич, «Тыва» КТРК-ның оран-сава ажыглалы болгаш септелге участогунуң начальниги Тас Аян Арбын-оолович, «Тувинская правда» солуннуң үндүрүкчү редактору Манчин-оол Юлия Валерьевна, Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң садыг-саарылга менеджери Ондар Белекмаа Ондаровна, «Тыва» КТРК-ның башкарыкчызы Посохин Антон Владимирович, Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер черниң ажыл-агый килдизиниң начальниги Чыпсын Азияна Викторовна, «Өвүр черде» муниципалдыг солуннуң кол редактору Маадыр-оол Айдысмаа Оруй-ооловна, «Танды-Уула» солуннуң кол редактиору Оюн Чечек Савельевна, «Улуг-Хем» солуннуң корреспондентизи Ховалыг Саяна Дандар-ооловна, «Тыва» КТРК-ның компьютер хандыралга бөлүүнүң удуртукчузу Балчар Менгилен Мергенович, Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер черниң саң-хөө талазы-биле начальниги Исакова Юлия Сергеевна, «Тува 24» телеканалдың корреспондентизи Сат Айыраа Алексеевна, «Тывамедиагрупп» үндүрүлге бажыңының фотокаасталга болгаш графиктиг дизайн килдизиниң начальниги Тюлюш Алдынмаа Александровна оларга тывыскан.

«Өвүр черде» муниципалдыг солуннуң редактору Айдысмаа Маадыр-оол байырлал-биле коллегаларынга байырны чедирип, хөй чылдарда ажылдаан ооң ажылын бедии-биле үнелээни дээш, республиканың баштыңынга четтиргенин илереткен.

«Тувинская правда» солуннуң улуг корректору Герман Надежда Петровна, «Тува 24» телеканалдың оператору Саая Чингис Валерьевич база «КПРФ»-тиң Тывада республика салбырының хөй-ниити организациялары-биле харылзаа эргелекчизи Возовикова Ольга Александровна оларга ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин алган.

Ольга Возовикова бодунуң шаңналын дагдыныкчы башкылары – республикада билдингир журналистер Татьяна Рамазанова база Эльвира Лифановага тураскаадып турарын чарлаан.

Массалыг коммуникациялар база парлалга адырынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва» КТРК-ның директору Чымба Андрей Иванович, «Шын» солуннуң улуг корреспондентизи Монгуш Карина Кара-ооловна, Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң директору Принцева Инна Павловна олар Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг медаль-биле шаңнатканнар.

«Тува 24» телеканалдың улуг корреспондентизи Бюрбю Сайгын Сааяевичини идепкейжи хамааты туружу дээш «Тиилелге хүнү»/«День Победы» тураскаал медаль-биле шаңнаан. Бо шаңнал бүзүрелге долаа болуп турарын, ону шынзыдар дээш бүгү күжүн бээрин журналист аазаан.

Тыва журналистиканың хоочуну, тыва парлалга чепсээниң хоочуну “Тувинская правда” солунну хөй чылдарда редакторлаан, амгы үеде “Тывамедиагрупп” Парлалга бажыңының “Тува24” телеканалының шеф-редактору Роман Всеволодович  Тас-оолга “Тыва Республиканың алдарлыг журнализи” хүндүлүг атты Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тыпсып турда, журналистер диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле уткаан.


Возврат к списку