Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер

Тываның экономиказы 2019 чылда 1,9 хуу өзер 07.11.2018
Тываның Чазаа 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкынын бадылаан.  
ТР-ниң Экономика яамызының медээзи-биле алырга, документ езугаар, 2018 чылда Тывага ниити регион продуктузу 1,6 хуу өзүп, 57,8 млрд. рубль чедер. Келир 2019 чылда, республика экономиканың амгы темпизин 1,9 хууга ажар планныг. А 2024 чылда ниити регион продуктузунуң хемчээли 78-84,7 млрд. рубль чедип, 2017 чылга деңнээрге 13,5-тен 16,7 хуу немелделиг болур. 2013 чылда Тываның ниити регион продуктузу чүгле 41,3 млрд рубль турганын сагындыраал, 5 чыл дургузунда ол ортумаа-биле, чылда-ла 3,3 млрд. рубльге улгаткан. 
Республика ниити регион продуктузун өстүрүп, ортумак российжи көргүзүгнү ажып, бөгүнде Сибирь федералдыг округда ол көргүзүг-биле 4-кү черде. Ниити регион продуктузунуң тургузуунда социал ачы-дуза адырының үлүү ам-даа улуг. Өөредилге 12,9 хуу, кадык камгалалы – 12,7 хуу. Ындыг болзажок, сөөлгү чылдарда ниити регион продуктузунда экономиканың ботуг секторунуң үлүү элээн көвүдээн. Чижээ ниити регион продуктузунда үлетпүр бүдүрүлгезиниң үлүү - 10 хуу, көдээ болгаш ыяш ажыл-агыйларының – 8,2 хуу, тудугнуң – 7,8 хуу, харылзааның – 2,3 хуу. Мөөң база үүрмек садыг-саарылга 10 хуу ажыг.  
Республиканың чоокку беш чылда кол сорулгазы - ниити регион продуктузунуң тургузуунда экономиканың ниити орулгазының үлүүн көвүдедири деп, сайыт чугаалаан. Үлетпүр адырын - болбаазырадылга бүдүрүлгелерин, АҮК база садыглаашкынны шапкын хөгжүткеш, ону чедип алыры планнаттынган. Амгы үеге деңнээрге, ниити регион продуктузунуң тургузуунда экономика орулгазының үлүү 2024 чылда 7 хуу чедир өзүп, 1,5 катап көвүдээр.

Возврат к списку