Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада инвестиция төлевилели-биле «Кызылская» подстанцияның күчүзүн 44 хуу улгаттырар

Тывада инвестиция төлевилели-биле «Кызылская» подстанцияның күчүзүн 44 хуу улгаттырар 24.11.2023

«Росчетки» инвестпрограмма боттандырылгазы-биле «Кызылская» подстанцияда 220 кВ-тыг чаа автотрансформаторну ажылдаткан. Энергообъектиниң күчүзү 44 хуу – 204 МВА чеде берген болгаш, Кызыл агломерациязының чырык хандырылгазын экижидип, Тыва Республиканың төп, мурнуу базаа чөөн талада энергорайоннарын хөгжүдеринге инфраструктура байдалын хандырган.

Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалга соңгуткан соонда, бир дугаарында республика хөгжүлдезин саадаткан чырык чедишпезиниң айтырыын  холга алган. РФ-тиң Чазааның бадылааны хөй миллиард түңнүг төлевилели – Тыва Республиканың девискээринде үлетпүр болгаш социал адырларда энергия хандырылгазының инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планы езугаар подстанцияга улуг чаартылга ажылдарын 2022 чылда эгелээн.

125 МВА күчүлүг амгы үениң автотрансформаторун оон ийи катап кошкаак агрегаттың (63 МВА) орнунда салган. Чаа дериг-херексел идегелдиг, бичежек, экономнуг. Российжи бүдүрүлгениң автотрансформатору чырыктың күжүн өйлээр амгы приборларлыг база соодар система-биле ниити чепсегленген.

Подстанцияның эде чаартылгазынга ниитизи-биле 5,3 млрд рубль көрдүнген. Улаштыр 125 МВА күчүлүг база бир автотрансформаторну салып, 40 МВА күчүлүг ийи трансформаторну кошкаш, октаг алыр төптүң ниити күчүзүн 330 МВА чедир улгаттырар.

220 кВ-тыг «Кызылская» подстанция Кызылдың ЧЭТ-ти хандырып, бажыңнар база үлетпүр хереглекчилеринче кирип турар. Тываның 220 кВ-тыг «Шушенское-кол – Туран – Кызыл – Чадаана – Ак-Довурак – Абаза»  энергодээрбээнде "Кызылская" подстанция  өзек адыр коштунган.

Энергетиктер «Кызылский» тудуун тудуп, аңаа 110 база 220 кВ болгаш 10 – 35 кВ элегаз хуваар комплект дериглерин эптеп тургузар. Муңгаш черге дериг-херекселдерни тургузары, ооң бойдустуң салдарындан технологтуг үрелиишкиннерин эвээжедир. Хоорай тудугларынга таарыштырган дериг-хергелелдиң ажыглалы эптиг, өртке удур айыыл чок, экологтуг арыг.


Возврат к списку