Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган

Тываның Баштыңынга 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың чаа командирин таныштырган 16.01.2018
Кызылда 55-ки мотоадыгжы бригаданың командиринде полковник Рамиль Ибатуллинни томуйлаан. Төп шериг округунуң 41-ги ниити шериг армиязын командылаан генерал-майор Алексей Завизьон чаа командирни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырган.  
Рамиль Ибатуллин 41 харлыг, РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң танк институдун база ниити шериг академиязын дооскан, Тывага ажылдаарының мурнунда взвод командиринден аңгы мотоадыгжы бригада командиринге чедир албан оруун эрткен. Сөөлүнде Мурнуу федералдыг округда курлавыр командылал эргелелиниң начальниги албан-дужалга ажылдап турган.  
«Эр болгаш бөдүүн чугааны кылдывыс. Коллективте байдалды экижидерде база демниг чорукту быжыглаарда, керээ-биле албан эрттирип турар бистиң оолдарывыстың менталитедин көрүп, бот-боттарынга хүндүткелди тургузуп, интернационалчы офицер составын хевирлээр дээн бодалдарывыс чаңгыс болду. Чаа командирниң 55-ки бригаданың сонуургалында, бистиң-биле доктаамал ужуражып, харылзаада турары чугула деп санап турары дыка шын. Кады шиитпирлээр ниити айтырыгларывыс хөй. Шериг албанныгларның шынарлыг шилилгезин чорудуп, бригаданың составын таптыг четчелеп, хыналда-хайгааралдыг хөй-ниити чөвүлелин ажылдадып эгелээр херек. Керээ-биле албан эрттирип турар кижилер күзелдии-биле албанын эрттирип, а бистер оларга чоргаарланып чоруур кылдыр чогумчалыг байдалдарны тургузар херек» - деп, Шолбан Кара-оол полковник-биле ужурашкан соонда, бодунуң блогунда бижээн.  
2015 чылдың ноябрьда, камгалал сайыдының дужаалы-биле, 55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригада тургустунган. Ооң кезээниң 70 хуузун тус черниң шериг албанныглары ээлеп турар. Каттыжыышкын чаа-ла тургустунган-даа болза, командылал чери бригадага тускай даалгаларны, Россиядан дашкаар база, күүседирин бүзүрээн. Бригаданың дайынчылары ШОС чурттарының чепсектиг күштери-биле кады Узбекистан, Казахстан, Киргизияның девискээрлеринге эрткен өөредилгелерге киржип, дайынчы белеткелдиң тулган түңнелдерин көргүскен. Бригада Тывада кол үндүрүг төлекчилериниң бирээзинге санадыр, чүгле эрткен чылын республика казназынче 100 ажыг миллион рубльдиң үндүрүг төлевирлерин шилчиткен.

Возврат к списку