Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Ада-чурттуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң регионалдыг салбыры Тывада ажыттынган

«Ада-чурттуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң регионалдыг салбыры Тывада ажыттынган 01.06.2023

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг, Россия Федерациязының чиңгине прокурорунуң оралакчызы Дмитрий Демешин, тускай шериг операциязының киржикчилери база оларның өг-бүлелериниң киржилгези-биле «Ада-чурттуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң салбырын ажыткан. Филиал июнь 1-де келген кижилерни хүлээп эгелээр.
- Филиалдың ажылдакчылары тускай өөредилгени эрткенин билир мен. Дуза дилеп келген кижилерге тоомча чок болбайн, кичээнгейлиг болуру чугула. Хөй-ниити организациялары, волонтерлар боттарының ажылын дүүштүрүп, маңаа ужуражып болур. Ам-даа буянныг, ажыктыг хөй ажыл-херектерни кылыр апаар бис. Чедиишкиннерни күзеп тур мен! – деп, регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг байыр чедириишкининде чугаалаан.
РФ-тиң чиңгине прокурорунуң оралакчызы Дмитрий Демешин республикада назы четпээннер херектериниң талазы-биле ведомстолар аразының улуг комиссия хуралында киржип Тывада келген. Ооң келгени «Ада-чурттуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң регионалдыг салбырының ажыдыышкыны-биле капсырлажы берген. Чиңгине прокурорнуң оралакчызы салбырны ажыткан езулал үезинде, чаа тургустунган ведомство-биле прокуратура органнары «эвилелчилер» болур ужурлуг деп демдеглеп, Күрүне фондузунуң салбыры-биле удур-дедир үре-түңнелдиг ажылды организастаарын Тыва Республиканың прокуратуразынга дааскан.
Россияның Маадыры Мерген Донгак фонд салбырының ажыттынганы-биле келген чонга байырны чедирген. “Таарымчалыг-даа, чөптүг-даа-дыр. Фондунуң ажылдакчыларынга шынчы, ак сеткилдиг база үре-түңнелдиг ажылды күзедим” – деп чугаалаан.
Чаа ажыттынган салбырның директору Мерген Кызыл-оол ажылдап эгелээринге шупту белен деп илеткээн. Тускай белеткелди эрткен социал координаторлар тускай шериг операциязының хоочуннарынга база мөчээн дайынчыларның өг-бүлелеринге эмчи реабилитациязының, психолог-психотерапевт дузазының, паллиативтиг эмчи дузазының, санаторлуг-курорт эмнээшкининиң, эмнер болгаш эмчи кылыглары, реабилитацияның техниктиг херекселдери-биле хандырылганы болгаш оон-даа өске хемчеглерни организастаарынга адрестиг үделгени июнь 1-ден чорудуп эгелээр.
Фонд хамаатыларның патриотчу кижизидилгезинче, төөгүнүң сактыышкынын камгалап артырарынче база чаңчылчаан российжи сагыш-сеткил-мөзү-бүдүштүң үнелиг чүүлдерин быжыглаарынче угланган хөй-ниити төлевилелдеринче тускай шериг операциязының хоочуннарын хаара тудар. «Ада-чурттуң камгалакчылары» фонд ТШО хоочуннарынга база оларның өг-бүлелеринге дузалажып турар коммерцияга хамаарышпас болгаш волонтер организациялары-биле кады ажылдаар.
Салбыр келген кижилер-биле психологтуг оожургал сеанстары, юридиктиг дуза көргүзер, эмчи-социал экспертиза чорудар өрээлдерни реабилитацияның техниктиг дериг-херекселдерин хөлезилээр пунктуну тускайлаан. Ол-ла черде Ада-чурт дайынчыларының өг-бүлелер комитединиң регионалдыг салбырының хүлээп алыышкын чери ажылын эгелээр.
«Ада-чурттуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң салбырының Кызылда адрези: Кызыл партизаннар кудумчузу, б. 30. Республиканың барыын талазында чурттакчыларга эптиг кылдыр салбырның социал координатору Шагаан-Арыг хоорайга база ажылдаар.


Возврат к списку