Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эртемденнери «Яндекс очулдурукчу» ачы-дузазынче тыва дылды киирер дээш ажылдап турар

Тываның эртемденнери «Яндекс очулдурукчу» ачы-дузазынче тыва дылды киирер дээш ажылдап турар 06.02.2024

2023 чылда бадылаан Тыва дылды хөгжүдериниң база деткиириниң  күрүне стратегиязының бир угланыышкыны - тыва дылды чурагайжыдары.

Республика Баштыңының даалгазы езугаар, ТР-ниң Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай  шинчилелдер институдунуң дыл талазы-биле эртемденнери Стратегияны боттандырар шупту хемчеглерниң, ооң иштинде Интернет-шөлүнче тыва дылды киирериниң, бирги ээлчегде ооң шын бижилгезиниң системазын тургузарының база «Яндекс очулдурукчу» онлайн-сервисче тыва дылды киирериниң саң-хөө-экономиктиг үндезиннерин санап эгелээн.

Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалында, тыва дылды чурагайжыдарының өөредилге-методиктиг комплекстерни тургузарынга, дылды хөгжүдериниң Стратегиязын боттандырарынга бүгү-ле херек санаашкыннарны белеткээрин гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай  шинчилелдер институдунга дааскан турган.

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң директорунуң тускай угланыышкыннар талазы-биле оралакчызы Оттук Иргит Тыва Республиканың Баштыңының шаңнал акшазы-биле тыва дылды чурагайжыдар төлевилел боттандырылгазынче эрткен чылын киргенин дыңнаткан. Конкурстуң тиилекчизи, институттуң дыл билиглериниң талазы-биле секторунуң эртем ажылдакчызы Чойган Ондар активчилер болгаш эки-турачыларның күжү-биле 400 муң хире тыва-орус чергелешкек домактарны бөгүнде чыгган. Интернет шөлүнче ол домактар тургузугларын чоорту киирери –  ажылдың дараазында чадазы. Тыва дыл бо чылдың төнчүзүнде Яндекс-очулдурукчуга көстүп келиринге төлевилелдиң авторлары идегеп турар.

- Төлевилел күүселдезин ам-даа уламчылаар, ындыг болганда акшаландырыышкын болгаш чиге доктааткан хөделиишкиннер херек.  ТР-ниң Баштыңының даалгазы-биле, Стратегияны боттандырар шупту хемчеглерниң саң-хөө-экономиктиг үндезиннерин амгы үеде белеткеп тур бис.  Федералдыг болгаш бюджеттен дашкаар акша-хөреңгини хаара туткан регионалдыг тускай сорулгалыг программаны ажылдадыр – деп, эртемден демдеглээн.  

Тыва дылдың долу ажыглалынга байдалдарны тургузарынче угланган хемчеглерни ажылдап кылыры база ооң түңнелинде – дылдың өскерлиишкинин доктаадып, уруг-дарыгга арыг тыва дылды дамчыдарын чедип алыры -  үр хуусаалыг планның кол айтырыы ол дээрзин сагындыраал.  Тыва дылдың хөгжүлдезин деткиир күрүне программаларын ажылдап кылгаш,  стратегияның өзээн тургузар.  Возврат к списку