Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында

Хөй ажы-төлдүг ада-иелерни ажылга хаара тудар хемчеглер дугайында 21.03.2018
Республика 3 болгаш оон ажы-төлдүг ада-иелерниң саны-биле Россия Федерациязының субъектилериниң аразында мурнуку черде, ынчангаш апрельдиң ийиги он хонуунда Күш-ажыл аямызы ажыл чок хамаатылар аразындан хөй ажы-төлдүг ада-иелерни база инвалид уруглар азырап олурар ада-иелерни ажылга хаара туткан өнчүнүң шупту хевирлеринде ажыл берикчилеринден бизнес планнарның конкурстуг шилилдезин эрттирерин планнаан.
 Саң-хөө акша-хөреңгизинче кордап турар ажыл берикчилери хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга тургузарынга немелде штаттарны ажыдар ужурлуг.  
Хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга хаара тудар ажылчы олутту ажыдып, ону белеткеп, дерээни дээш 1 ажылчын олутка-ла 111720 рубль хемчээлдиг акшаны Тыва Республиканың республика бюджединиң акша-хөреңгизинден эгидип бээр.
Хөй ажы-төлдүг база инвалид уругларлыг ада-иелерни ажылга хаара туткан ажыл берикчилериниң конкурс шилилдезинге киржирде Чонну ажылга хаара тудар төпче дараазында документилерни дужаар:  
- хөй ажы-төлдүг база инвалид уруглар кижизидип турар ада-иелерни ажылга хаара тударынга деткимче көргүзер хемчегге киржир чагыынга, ажыдып турар ажылчын олуттарның санын, ажылчын олуттарның хевирин, мергежилдерин, квалификациязын айтыр;
 - хандырып турар банкының азы Федералдыг казначействонуң территориалдыг органының бергени төлеп шыдаар дугайында шынзыткан бижии;  
- үндүрүг органының база күрүнениң бюджеттен дашкаар фондуларының үндүрүглер болгаш камгаладылга дадывырларында өре чок дугайында шынзыткан бижии.  
Ажыл берикчизи ажылчын олуттуг ажылче хаара туткан хөй ажы-төлдүг ада-иени азы инвалид уруг азырап турар ада-иени ажылдан хостаан таварылгада, Чонну ажылга хаара тудар төпче ону дыңнадып, хосталган ажылчын олутче ажыл чок хамаатылар санында хөй ажы-төлдүг азы инвалид уруг азырап олурар өске ада-иени хүлээп алыр ужурлуг. 
Чонну ажылга хаара тудар төптер амгы үеде республика конкурузунга киржир кандидаттарны шилиир база документилер чыыр талазы-биле ажылды муниципалдыг деңнелде чорудуп турар.

Возврат к списку