Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Бумбатл» экологтуг акцяның чаа сезону Тывада эгелээн

 «Бумбатл» экологтуг акцяның чаа сезону Тывада эгелээн 13.10.2023

«Бумбатл» бүгү-российжи экологтуг акцияның октябрь 10-да эгелээн дөрткү сезонунче Тываның чурттакчыларын болгаш ажылчын коллективтерин база катап чалаан. Акцияның кол сорулгазы хевээр арткан – ажыглап каапкан артык саазыннарны эвээжедип, ону эде болбаазырадыр системаны организастаары база чоннуң экологтуг культуразын хевирлээри.

Регионалдыг Арга-арыг ажыл-агый болгаш бойдус ажыглалының яамызы «Экосистема» бүгү-российжи экологтуг хөй-ниити шимчээшкин-биле «Национал приоритеттер» автономнуг коммерцияга хамаарышпас организацияның кады эрттирип турары акцияның Тывада кол дүүштүрүкчүзү болуп турар. 

«Вторпроект» компания дараазында адресте саазын аймаан хүлээп турар: Кызыл хоорайның Энергетиктер кудумчузу, б. 1Б, харылзажыр телефону - 89069995588. Понедельниктен субботага чедир 08.00 - 19.00 шактарда республиканың чурттакчыларын манап турар. Долгашкаш адаар кол сөзү - «БумБатл».

Чаңчыл болу берген экологтуг кампанияның чаа сезонунга идепкейлиг киржир кылдыр күүсекчи эрге-чагырга болгаш тус чер бот-башкарылга органнарын, хөй-ниити оргаизацияларын, школачыларны, студентилерни, уруглар садтарының кижизидикчилерин база күзелдиг кижилерни чалап турар. Октябрьның 10-дан ноябрь 2-ге чедир коллективтиг чагыгларны хүлээр. Октябрьның 10-дан ноябрьның 15-ке чедир хууда бирги чер дээш мөөрейлежип болур.

Акция киржикчилери https://бумбатл.рф сайтта хуу кабинединге бүрүткедип алыр. Хүлээп алыышкын пунктузунга саазынарын чыып, дужаагаш, ону бадыткаан актыны алгаш, шөлчүгеште хуу кабинединче кииргеш, киржикчиниң чурагайлыг сертификадын алыр.

Акция үезинде ВКонтакте база Одноклассники социал четкилерге #БУМБАТЛ база #нацпроектэкология хештегтерлиг креативтиг бижиктерни идепкейлиг салыры чугула.

«Экология» национал төлевилелди деткээн #БумБатл акция Россияда дөрт дугаар эртип турар. Ооң ачызында 2024 чылда кадыг боктарның 60 хире хуузун болбаазырадып чорудары планнаттынган. Акция Бойдус яамызының, Чырыдыышкын яамызының, Өөредилге яамызының, ол ышкаш российжи улуг компанияларның, хөй-ниити организацияларының, волонтёрлар каттыжыышкыннарының деткиишкини-биле эртер.

Эрткен чылын кампания үезинде макулатура чыылдазынга Тываның булуңнарындан 11 муң хире кижи катчып, 18 тонна 308 кг саазынны чыггаш, 300 ажыг улуг ыяштарны ужуруп, кезиринден камгалаан деп, экологтар түңнээнин сагындыраал.  
Возврат к списку