Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы федералдыг казначейство төлээлери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы федералдыг казначейство төлээлери-биле ужурашкан 14.10.2020
Октябрь 13-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг казначейство албанының удуртукчузунуң оралакчызы Э. Исаев-биле ужурашкан. 
Россия Федерациязының субъектилер бюджеттериниң 2019 чылда күүселдезиниң дугайында чыл отчеттарынга планныг хыналда үезинде Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары биле албан черлериниң бюджет акша-хөреңгизин ажыглаанынга баш бурунгаар түңнелдер – чугааның утказы ол болган. 
Тываның Баштыңы ооң дугайында социал четкилерде бодунуң арынында дыңнаткан. 
«Бистиң республиканың 2019 чылда бюджет күүселдезиниң дугайында чыл отчедун бөлүк специалистерниң кээп хынаанының соонда конструктивтиг чугаа дээш, Федералдыг казначействонуң удуртукчузунуң оралакчызы Э.А. Исаевке четтиргеним илереттим. Хыналданың сорулгазы – бо-ла болу бээр саадаашкыннарны илередип, ону эдип алыр кылдыр регион чазаанга дузаны көргүзеринде деп, Эли Абубакарович демдегледи. Хыналданың түңнелинде берген шупту арга-сүмелерни күүседирин чедип алыр бис. Бодувустуң талавыстан, федералдыг программаларга киржирде бистиң регион кандыг берге айтырыгларга таваржып турарын чугааладым. Энергияның чедишпези, транспорт ачы-дузазының өртек-үнезиниң аары, сейсмика база оон-даа өске. Тургустунган ортумак стандарттарга дүүшпейн баар девискээрлерниң хууда онзагай талалары мурнунда салган тускай сорулгаларны чедип алырынга элээн бергедээшкиннерни болдуруп турар. Чеже-даа берге болза, демдеглеттинген планнарны күүседир дээш бурунгаарлаар херек, маңаа специалистерниң үнелели, чедир кылдынмайн турар чүүлдерни тодаратканы дыка ажыктыг болду».

Возврат к списку