Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдезинге хыналда доозулган 23.11.2018
Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң контроль департаментизиниң директорунуң оралакчызы Эльмар Апаевтиң удуртканы комиссия аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле республикада чуртталга тудуун тудуп турарынга пландан дашкаар хыналданы кылган.
Ноябрь 22-ниң хүнүнге чедир программа 49 хуу күүсеттингенин хыналда көргүскен. Республикада хөй квартиралыг шупту 23 бажың туттунган, 34000 дөрбелчин метр эргижирээн оран-саваны өскээр көжүрген. Чыл төнчүзүнге чедир 315 өг-бүлеге 10000 дөрбелчин метр ниити шөлдүг 3 бажыңны дужаары планнаттынган, программа күүселдези 60-65 хуу апаар. 
2019 чылда хөй аал чурттаар 13 бажыңны тудар. Ол объектилерге конкурстарны эрттирип, шөлдерин тодараткан, ында тудуг ажылдары эгелээн. Тудуг-биле чергелештир, чылыг хандырылгазының төпчүткен системазынга кожар четкини шөйүп турар. «Кылдынган ажылдарны көргеш, 2013-2017 чылдарның программазын республика 2019 чылдың ноябрьда доозуптарынга бүзүрээр мен» - деп Апаев чугаалаан. 
Бо чылын туттунган бажыңнарга хамаарыштыр чурттакчы чондан улуг хомудалдар кирбээнин ол демдеглээн. Инспектор харын-даа, чурттакчылардан өөрүп четтириишкиннерни дыңнаан. 
Эльмар Апаев ЧКА эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд 2019 чылда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер чаа программа эгелээрин дыңнаткан. Тыва ол программада база кирген. 34 муң дөрбелчин метр аварийлиг чуртталга бажыңнарын 2024 чылга чедир өскээр көжүрер чагыгны РФ-тиң Чазаа бадылаан. Республика ол сорулгага 1,6 млрд. рубльди алыр. «Республика фонд-биле ажылдаарының база тудуг тударының эки арга-дуржулгазын шиңгээдип алган, чаа программа күүселдезинде бергедээшкиннер турбас боор» - деп, ол чугаалаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол фонд комиссиязының ажылының түңнелдерин социал четкиде бодунуң арынында тайылбырлаан:  
«Хыналдалардан коргар боор чүве. Мен ындыг эвес, харын-даа, чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартыр фондуну, С.В. Степашинни биске чедип келгеш, аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программавыс чүге оруктуң эгезинде-ле чылбайн туруп бергенин көрүп бээрин дилээн турган мен. Хүндүлүг Сергей Вадимович боду келгенинге өөрээн мен. Ооң соонда специалистер бөлүүн база бисче чоруткан. Бир эвес олар келбээн болза, тудугда ажылдарның канчаар чоруп турарын бадыткаары берге турган боор. Экономиктиг, саң-хөө, курлавыр, технологтуг, инфраструктура болгаш өске-даа чүүлдерде ылгал дыка улуг. Ол талазы-биле, Тывага тудуп тургаш кылыр, аңгы аргалар херек деп, бөгүнде билиишкин бары эки апарган. Келген комиссиялар тудуг ажыл-херээнде, хоойлужудулга баазазында, кадрларда чурумну тургузарынга улуг дузаны көргүскен. Бистиң тудуг яамывыс ындыг профессионалдар школазының соонда,улуг частырыглар кылбайн, билдилиг ажылдаарынга идегээр мен. Дыка хөй чаңгыс чер-чурттугларывыска ол программа дыка херек деп билир мен, ынчангаш 2024 чылга чедир ооң чаа чадазынга киржилгевисти уламчылар бис».

Возврат к списку