Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дженни Чамыянга - чурттаар оран - сава

Дженни Чамыянга - чурттаар оран - сава 16.08.2013
XXII Сурдлимпий оюннарынга дзюдо хүрешке мөңгүн медальды чаалап алган херээжен тыва мөге Дженни Чамыян-биле байырлыг байдалга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Бажыңынга ужурашкан.

Ужуражыышкынга аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле сайыт Уран-кыс Ондар, Дженниниң тренери Артыш Доржу база Дженниниң 8 харлыг оглу Очурбат киришкен. Бедик тиилелге-биле Дженниге Шолбан Кара-оол изиг байырны чедирип, Кызыл хоорайга чуртталга бажыңы садып алырынга дуза кылдыр сертификатты тывыскан.

Олимпиада, Паралимпиада болгаш Сурдлимпиада оюннарының тиилекчилеринге, спорттуң кайы-бир хевиринге делегей болгаш Европа чемпионнарынга чуртталга бажыңнары садып алырынга дуза кылдыр акша-төгерикти бээриниң дугайында доктаалды Тываның Чазаа Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле үш чыл бурунгаар хүлээп алган. Бо доктаал хажык чокка күүсеттинген болурунче Чазак Даргазы кичээнгейни доктаамал салып келген. Оран-бажың садып алырынга мындыг дуза, оларның спортчу тура-соруунга дыка күштүг деткимче. Бажың садып алырының сертификадын 2012 чылда Лондонга эрткен Паралимпиада чемпиону Михаил Оюнга тывыскан. Чемпионнарның тренерлеринге база шаңнал акшаны чаңгыс катап берип турар.

Шолбан Кара-оол боду хууда Дженни Чамыянга, ооң тренери Артыш Доржуга айпадтарны белекке бергеш, спортка ханы хандыкшылы, быжыг спортчу тура-соруу дээш өөрүп четтиргенин илередип, моон соңгаар-даа чаа-чаа спортчу чедиишкиннерни күзээн. Дженни биле ооң тренери база оларны деткип турары дээш Тываның Баштыңынга сеткилиниң ханызындан өөрүп четтиргенин илереткеннер.

Болгарияның төвү София хоорайга XXII Сурдлимпий оюннарынче Дженниниң оруу узун болгаш берге болган.

Бо улуг маргылдаага Россияның мурнундан киржир эргени дзюдо болгаш хостуг хүрештерге шилилге маргылдааларга каш удаа тиилээш, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус чедип алган. Июнь-июль айларда Зеленоград хоорайга өөредилге-белеткелдиң ийи чыыштарынга киришкеш, аңаа эрткен салыгларга база тергиин белеткелдиин көргүскен. Россияның бо чылгы чемпионадынга бодунуң деңзизинге бирги черни чаалап алган. Мындыг улуг күжениишкинниң түңнелинде Сурдлимпий оюннарынга киржип, «мөңгүн мөге» атка Дженни Чамыянның төлептиг болганы ол.

Возврат к списку