Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Культура яамызы «Культура» национал төлевилел күүселдезиниң чамдык түңнелдерин үндүрген

Тываның Культура яамызы «Культура» национал төлевилел күүселдезиниң чамдык түңнелдерин үндүрген 28.08.2020
Федералдыг болгаш республика бюджеттеринден 50 млн рубльди бо хүнге чедир Тыва «Культура» национал төлевилел чорудуу-биле шиңгээткен. Ол акша-хөреңги-биле Шекпээр, Мөрен, Кочетов, Солчур, Кундустуг база Суш суурларда алды көдээ Культура одагларынга капитал септелгени кылган. 
Национал төлевилел шугуму-биле Туран хоорайда уругларның уран чүүл школазынга хөгжүм хөрекселдерин, өөредилге материалдарын база дериг-херекселдерни (ультрабук, штативтиг фотоаппарат, лазер) садып, чепсеглээн. Мөрен база Каа-Хем суурларда ийи библиотеканы модельдиг стандарт езугаар чаартып, чаа номнар, интерактивтиг столдар, оргтехника-биле четчелээн. Сарыг-Сеп база Тээли суурларда кино залдарын тургузар дээш Кино фондузунче ийи чагыгны киирген. 
Национал төлевилел чорудуу-биле инфраструктураны катап тургузуп, чаартырындан аңгыда, ажылдакчыларның мергежилин бедидип, ховар номнарны чурагайга чара бижиткеш шыгжадырын, чогаадыкчы мөөрейлерни эрттирерин, Алдан-Маадыр аттыг Национал музейде мульти-медиа гидти ажылдадырын акшаландырган. 
“Чаңгыс демниг Россия” партияның “Төрээн чериниң культуразы” төлевилел национал төлевилелге улуг деткимче болган. Биче хоорайларда таарымчалыг культура хүрээлелин ол чиге хевирлээринче тодаргай угланган. Биче хоорайларда театр уран-чогаадылгазын деткип, культураның үнелиг чүүлдерин көрүп, таныжарын чедингир болдуруп, салым-чаяанныг уругларны илередип, оларны деткип, көдээ клубтарны катап тургузуп, оларның материал-техниктиг баазазын быжыглаар. 
2017 чылдан тура партийжи төлевилел-биле, республикада 30 көдээ культура бажыңарын септеп, 7 театрга дериг-херекселдерни саткан. Культура албан черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглап, интернетке кожуп, ном фондузун көвүдедип, уругларның уран чүүл школаларын чаартырынга база аңгы-аңгы театрларга көргүзүглер тургузарынга саң-хөө деткимчезин көргүскен.

Возврат к списку