Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилекчилер илерээн

Тиилекчилер илерээн 11.06.2014

Июнь 6-да  18 шакта В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга «Азия төвүнде үрер хөгжүм» деп фестивальдың хаашкыны ооң киржикчилериниң каттышкан улуг концерти-биле доозулган.

Дөрт хүн үргүлчүлээн фестиваль хөйнүң кичээнгейин хаара тутканы чугаажок. /рер хөгжүмчүлер чүгле найысылал Кызылга эвес, а Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурунга, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайга чедип, көрүкчүлерге солун концерттерин бараалгатканы уттундурбас болуушкун болган. Кызылчылар театрга үш кежээ, күрүне филармониязынга июнь 5-те хүнзедир коллективтерниң конкурска ойнаан  үрер хөгжүмүн магадап дыңнаан. Фестивальдың эгелекчизи, кол организатору ТР-ниң алдарлыг артизи, ТР-ниң Чазаа-ның үрер хөгжүм оркестриниң удуртукчузу Тимур Дулушка хөгжүмчүлер өөрүп четтиргенин илереткен.

Фестивальдың жюри даргазы, кол шериг дирижеру, Россияның Улустуң артизи, РФ-тиң Чепсектиг күштериниң шериг-оркестр албанының начальниги, генерал-лейтенант Валерий Халиловтан фестиваль дугайында бодалын сонуургап айтырарымга, ол мынчаар харыылады: «Россияның-даа, даштыкының-даа хөгжүмчүлери арга-дуржулга солчуп чугаалаштывыс. Фестивальга киржип келгенин улуг аас-кежик деп санап турарлар болду. Мен база дыка өөрүп тур мен. Чогаадыкчы хей-аът ала-чайгаар сеткилди доюлдуруп кээр-дир. Март айда кээп чорааш-ла, Тываның бичии уруглар, оолдарының салым-чаяанныын магадаан мен. Келир үениң тулган дээн хөгжүмчүлери өзүп орар-дыр. Ол дыка эки-дир. /рер хөгжүм фестивалын тургузуп, ону организастап эрттирип турар удуртукчуларга, ылаңгыя ТР-ниң Баштыңы-Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолга, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Тимур Дулушка өөрүп четтиргенивисти илередип тур мен. Оон аңгыда хөгжүмге ынак хөй көрүкчүлеривиске бисти чылыы-биле хүлээп ап турары дээш мөгеер-дир мен. Кайгамчык чараш бойдус чурумалдыг Тыва бистиң сеткил-сагыжывыс-ка хөй эки чүүлдерни оттурган, күш-энергияны берген, ынчангаш чаа ырылар, чогаалдар төрүттүнүп тур. Сылдыстарлыг дүне уйгу келбес-тир, чайгаар-ла аялгалар башка кирип кээр».

Тывага доктаамал кээп турарын дилевишаан, орук-суур менди-чаагай чедерин күзеп байырлаштым.

Түңнел концерт кайгамчык солун болду. Хөгжүмчүлер бир демниг чон-дур дээрзин оларның чырыткылыг хүлүмзүрүг чайнаан арын-шырайы бадыткап турду. Оларның ойнаарының чаражын, аялгалар кижиниң чоргааралын оттуруп, сагыш-сеткилден үр-ле үнмес-тир. Улуг Россия дээш, Тывавыс дээш чоргаарланмас аргажок.

Конкурстуң тиилекчилери бо: «Уруглар оркестрлери» номинацияга Константин Тамдын аттыг уругларның каттышкан үрер хөгжүм лабораториязының оркестри, Р. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының оркестри  бирги чергениң лауреаттары болган. «Студент оркестрлер» деп номинацияга Красноярскиниң күрүнениң хөгжүм болгаш театр академиязының үрер хөгжүм оркестри  бирги чергениң лауреады болган. Оркестрниң удуртукчузу — ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы Петр Казимир. «Профессионал оркестрлер» аразында тиилекчи Абаканның концерт оркестри болган. «Ансамбльдар күүселдези» номинацияга Моолдан келген хөгжүмчүлер тиилээн.

Дээди шаңналды (Гран-при) Красноярск хоорайдан Антон Одинцов (Брасс-квинтет) чаалап алган. Минусинск, Саяногорск хоорайлардан үрер хөгжүмчү-лер дипломантылар болган.

Светлана Дачын-Хөө.

"Шын" солун

Чингис СААЯНЫҢ тырттырган чуруу.


Возврат к списку