Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген

Барыын-Хемчик кожуунда ийи кижи сибирь язвазындан аараан дадагалзал уржуундан, хыналда-эрттирилге пунктузун тургузар даалганы Тываның Баштыңы берген 23.07.2018
Тываның Барыын-Хемчик кожуунга, 31-34 харлыг, ийи аныяк эр, малчын аалга улуг бода мал аайлап тургаш, сибирь язвазындан аараан чадавас дээн ийи таварылга бүрүткеттинген. 
Ийи кижи эът-кежинге оюлганнар тыптып кээрге, эмчи дузазын дилеп чеде бээрге, Барыын-Хемчикте кожууннар аразының эмнелге төвүнге ол дораан чыттыргаш, улаштыр Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче шилчиткен. Тыва Республиканың Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң лабораториязында анализтерни хынап турар.  
Сибирь язвазы онза айыылдыг халдавырлыг аарыгларга хамааржыр. Оон аараaн кижиниң эът-кежинге кадага хевирлиг чүүлдер тыптып, эъди изиир. Эът-кеште шыйбак ийикпе, азы тыныш оруктары база ижин-хырын таварты, кижиниң организминче халдавыр кирер. 
Аарыгның өөскээн черинде Роспотребнадзор эргелели, ветеринарлыг болгаш эпидемиологтуг албаннар кады ажылдап турарлар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, аппарат хуралында, сибирь язвазы-дыр дээн аарыгның бадыткалын манап турбайн, Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык сумузунуң Кудук деп черде малдын коданның девискээринге карантинни чарлап, эпизоологтуг черден 5 км радиустуг айыылдыг зонаны турзугуп, ол зонадан мал-маганны, мал продукциязын мал чемин ажыглаарынга хоругдалды чарлаарын айыткан. 
База ол ышкаш, Барыын-Хемчик кожуунга тускай хыналда-эрттирилге пунктузун ажыдарын Шолбан Кара-оол негээн.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол соцчеткилерде бодунуң арынынга, Тыва Республиканың Барыын-Хемчик кожууннуң ийи чурттакчызын мал соккаш эът-кежинде шивишкилер үнүп келген соонда инфекционист эмчилер эмнелгеде чыттырганын дыңнаткан. 
Кожуун чагыргазы ооң-биле холбаштыр, мал соккаш, ооң эъдин ярмаркага садарын, база малды аай-дедир сөөртүрүн түр када хораан.  
Республиканың Кадык камгалал яамызы кожуунда аарыгга удур тарылганы катап эгелээн. 
Тыва Республиканың Ветеринарлыг хайгаарал албанынга, республика девискээринде кижилер болгаш мал-маган аразынга сибирь язвазы аарыгны нептереп тараарын болдурбазының хемчеглер планын ажылдап кылгаш, бадылаарын дааскан. 
Тыва Республиканың Ветеринарлыг хайгаарал албанының бадылааны, онза айыылдыг аарыгны нептерээрин болдуртпайн, ону чок кылыр дээн хемчеглер планын күүседиринге Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары бодунуң талазындан дузаны көргүзер.  
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Б.Н. Монгуш даалгалар күүселдезинге хыналданы чорудар.

Возврат к списку