Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге беш муң хире тонна хөмүрнү халас үлээн

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге беш муң хире тонна хөмүрнү халас үлээн 04.10.2023

Республиканың чиигелделиг хамаатыларынга «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле халас хөмүр дүжүртүлгези доостур четкенин Тываның чуртталга-коммунал ажыл-агыйы дыңнаткан. Бо чылын үш муң хире өг-бүле: 2849 өг-бүле хөмүрнү, 122 өг-бүле одаар ыяшты күрүне деткимчезинге алыр. Хөмүр дүжүрүлгези августта эгелээн, бөгүнде дузаламчы алыкчыларының 80 хире хуузу чиигелделиг хөмүрнү алган. Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы губернатор төлевилели-биле дүжүрер 6111 тоннаның беш муң ажыын чедирип, дүжүргенин дыңнаткан. 30 хире куб ыяшты адрестерге чедирген.

Каа-Хем кожуунда 129 өг-бүле, Кызыл кожуунда – 409, Чеди-Хөлде - 69, Чаа-Хөлде - 99, Улуг-Хемде - 205, Эрзинде - 65, Сүт-Хөлде – 104, Бай-Тайгада – 123, Ак-Довурак хоорайда 55 өг-бүле одаар чүүлдү алган. Чоокку хүннерде хөмүрнү Чөөн-Хемчикте база Мөңгүн-Тайгада дузаламчы алыкчыларынга чедирер.

Кызыл хоорайда чиигелделиг эң хөй өг-бүлелер чурттап турар, социал хөмүрнү 503 өг-бүле алыр. А Мөңгүн-Тайгада чүгле 45 алыкчы бар.

Муниципалдыг тургузугларның чыл санында чаарткан даңзызы езугаар адрестиг дузаны көргүзүп турарын сагындыраал. Төлевилел негелдези езугаар, одаар печкалыг бажыңда чурттап турар, Тывада доктааткан амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг, дөрт болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни социал хөмүр-биле хандырар.

Өг-бүле бүрүзү 2145 кил Каа-Хем азы Чадаана хөмүрүн, а чедери берге, ыраккы Тере-Хөл биле Тожу кожууннарның чурттакчылары өрегеге 4,8 куб одаар ыяшты күрүне деткимчези кылдыр халас алыр.


Возврат к списку