Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чыл төнчүзүнге чедир Тываның шупту школаларынга Уруглар инициативаларының төптери ажыттынар

Чыл төнчүзүнге чедир Тываның шупту школаларынга Уруглар инициативаларының төптери ажыттынар 22.11.2023

Эрткен неделяда республиканың элээн каш школаларында кичээлден дашкаар болгаш немелде өөредилге хемчеглери эрттиреринге тускай дерип, шимээн өрээлдерни уругларның хөй-ниити каттыжыышкыннарының активчилеринге база дагдыныкчыларынга ажыткан. Төптер ажыдар саналдарны директорнуң уруглар кижизидилгези болгаш хөй-ниити каттыжыышкыннары-биле ажыл чорудар чөвүлекчилери идип үндүрген. «Чаштарның навигаторлары» федералдыг төлевилел чорудуу-биле ол специалистер республиканың 105 школазында база ортумак профессионал өөредилгениң 13 өөредилге албан черинде ажылын чорудуп турар.

Сөөлгү неделяда Уруглар инициативаларының төптери Тываның кадет корпузунда, Кызыл кожууннуң Кара-Хаактың, Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 2 дугаар база Бүрен-Хем школаларында ажыттынган. Ол школаларның уруглары боттарының бодалдарын сайгарып, төлелевилелдерин боттандырып чугаалажырда чыглыр, чыыштар эрттирер аянныг, эптиг черлерлиг апарган. УИТ –директорнуң кижизидилге ажылының талазы-биле чөвүлекчизиниң ажылдаар чери база болур.

Чаа өөредилге чылының эгезинде республика школаларынга 20 УИТ турган болза, ам оларның саны 82 чеде берген. Бо чылдың төнчүзүнге чедир кижизидилге талазы-биле чөвүлекчилер ажылдап турар шупту школаларга база техникумнарга ындыг төптер ажыттынар.

- Чөвүлекчилер ажылдап эгелээн үеден эглеээш, амгы үеде кижизидилге ажылы хайым апарган. Чөвүлекчилер күзелдии-биле ажылдап, өөредилге чорудуунда кижизидилгениң чаа арга-хевирлерин ажыглап турар апарганындан, уругларга солун болу бергени эң чугула – деп, «Чаштар навигаторлары» федералдыг төлевилелдиң регионалдыг координатору Сергей Лопсан чугаалаан.

Ооң чугаазы-биле алырга, өөредилге черлеринде чөвүлекчилер ажылдап эгелээн соонда, школа музейлери, театрлар, медиатөптер, улуг класстарның школаның өөредилге бот-башкарыкчылары, «Баштайгыларның шимчээшкини» эге салбырлар, спортчу, шериг-патриотчу база турисчи клубтар болгаш сонуургалдар аайы-биле бөлгүмнер саны немешкени демдеглеттинген.

Чөвүлекчиниң бир кол сорулгазы – профилактика учеттарында уругларның кичээлден дашкаар үезин база немелде өөредилгезин шын организастаарын чедип алыры.


Возврат к списку