Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн

«Чаңгыс демниг Россия» Тываның Дээди Хуралынче соңгулдаларга бүзүрелдии-биле тиилээн 09.09.2019
Тывада, Дээди Хуралче соңгулдаларда бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдери билдинген. 
Регионнуң соңгулда комиссиязының дыңнадып турары-биле алырга, сентябрь 9-туң 14 шакка чедир округ комиссияларының бергени 35 протоколдарының 33-үн хынаан. Партийжи список-биле “Чаңгыс демниг Россия” партия бүзүрелдии-биле тиилээнин санаашкыннар көргүскен, бадылаашкынга киришкен соңгукчуларның 80,83 хуузу ол партия дээш үннерин берген. 
“Чаңгыс демниг партияның” соонда, 7, 2 хуу үннү алган Россияның Либерал-демократтыг партиязы ийиги черде. Депутат мандаттарын үлээрде магадылалды бээр көргүзүг - 5 хууну арткан партиялар эртип шыдаваан. «Чөптүг Россия» – 4,52 %, КПРФ - 3,62 %, «Россияның коммунистери» - 2,32 % соңгукчуларның үнүн алган. 
Чаңгыс мандаттыг округтарда “Чаңгыс демниг Россия” партияның төлээлери тергиидээн. Протоколдарны хынаары уламчылап турза-даа, чижээ, Кызылдың Правобережный округундан кандидат Дина Оюн 64,83 % алган. Найысалалдың өске девискээрлеринде база чаңгыс демниглер тиилээн. Автодорожный округда «ЕР»-ден Ирина Бадыргы 54,19 %, Центральный округда – ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку (54,33%), Первомайскийде – Седен-Очур Кара-Сал (76,74), Ленинградскийде – Чингис Каминов (72,49%), Восточныйда – Шолбан Кыргыс (58,03 %) тиилээн. 
Көдээ округтарда “Чаңгыс демниг Россия” партиядан кандидаттар хөйнүң үнүн алган. Барыын-Хемчик кожуунда Юрий Ооржак 75,29 хуу үннерни алган болза, ЛДПР-ниң төлээзи – чүгле 12,58 хуу болган. Бай-Тайга Айдың Монгушка 88,13 хуу үннү берген, а ооң удурланыкчызы коммунист чүгле 5,98 хуулуг. 
Чөөн-Хемчик кожууннуң соңгукчуларының 91,96 хуузу тыва чазактың вице-премьери чораан Байбек Монгушту деткээн. Сүт-Хөл – чаңгыс демниг партиядан Өнер Ондарга (88,44%), парламент спикери Каң-оол Даваа дээш Чаа-Хөл 87,23 %, Улуг-Хем – Диинмей Балбан-оол (80,61%), Кызыл кожуун – Елена Ховалыг (80,38), Бии-Хем – Аяна Монгуш (85,03), Каа-Хем – Юрий Кара-оол (75,56), Эрзин – Артур Монгал (84,15) бүзүрелди берген. 
Протоколдар хыналдазы уламчылап турза-даа, регион парламентизиниң чаа чыыжында “Чаңгыс демниг Россия” эң хөй үннерни алган.

Возврат к списку