Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылдакчыларының күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын «Лунсин» компаниядан айтырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылдакчыларының күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын «Лунсин» компаниядан айтырган  28.03.2016
 Республика Баштыңының хүлээп алыышкынынга «Лунсин» компанияның экономизи келген. Бүдүрүлгеге эки ажылдап, аныяктарны өөредип турганын, бо удаада шөлээ алгаш, республикадан дашкаар эмчи шинчилгези эртер дээш, түр када ажылдаваанын чугаалаан. Эмчи шинчилгезин шуптузун эртип алгаш, ажылынга чедип кээрге, ажылын хостап бээрин аңаа сагындырган. 
 Ол чүүлге чөпшээрешпейн, күш-ажыл хоойлужудулгазынга даянып харыыны алырын шиитпирлээн. Ынчангаш республика Баштыңының Контактыда арнынга ол дугайын дыңнадып, дүвүрелин үлешкен. «Лунсин» компанияның удуртулгазының деңнелинге ооң дугайында чугаа болбаанын, КУР-нуң төлээлери эвес, а килдисте бодунуң чаңгыс чер чурттуглары ол чугааны үндүрүп турарын ол херээжен бижээн. 
  Шолбан Кара-оол бодунуң хүлээп алыышкынынче бүдүрүлгениң ол экономизин чалаан. Республика баштыңы төөгүнү дыңнааш, кадыын камнаарын чагып, байдал берге-даа болза, ооң ам-даа ажылдаар изиг күзелин база билип алган. Компанияларның, бүдүрүлгелерниң кадрлар айтырыынга киржип чорбаанын чугаалааш, ындыг болзажок чаңгыс чер чурттуунуң дилээнге даянгаш, «Лунсин» удуртулгазы-биле дорт харылзашкан. 
 Тываның Баштыңы бүдүрүлгениң удуртукчуларының бирээзинче долгааш, республиканың экономиктиг сайзыралынга үлүг-хуузу база чедиишкинниг ажыл-чорудулгазы дээш «Лунсин» компанияга өөрүп четтиргенин илереткен. Чазакта ооң хууда хүлээп алыышкынында келген оларның ажылдакчызының салым-чолунуң дугайында чугааны оон эгелээн. Шолбан Кара-оол ол кижиге хамаарыштыр күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын, килдистиң удуртулгазы ажылдан халаар деп турары чөптүг бе дээрзинге сайгарылганы чорударын дилээн. Бир эвес ажылдан ылап-ла халаар чүве болза, ону Россияның амгы хоойлужудулгазынга даянып чорударын чагаан. 
 Компанияның төлээлери бүдүрүлгениң ажылдакчыларының күш-ажылчы эргелери сагыттынып турарын тайылбырлааш, бо болуушкунну онза контрольга алырын харыылаан. Тываның Баштыңы дүрген шиитпири дээш өөрүп четтиргеш, бодунуң удуртукчулары-биле чугаалажып көөрүн ол херээженге сүмелээн.

Возврат к списку