Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Өөредилге яамызында уругларның чайгы дыштанылгазының айтырыгларынга “изиг шугум” ажылдап эгелээн

Тываның Өөредилге яамызында уругларның чайгы дыштанылгазының айтырыгларынга “изиг шугум” ажылдап эгелээн 29.05.2023

Тывада школачыларның чайгы дыштанлыгазының бирги хүнү – июньнуң 1-ден республиканың муниципалдыг культура-дыштанылга албан черлеринде база уруглар болгаш элээдилерниң немелде өөредилге төптеринде түр үениң 183 дыштанылга төптери ажылдап эгелээр.
Уругларның чайгы дыштанылгазын база кадыкшылгазын организастаар айтырыглар талазы-биле республиканың Өөредилге яамызының “изиг” шугум телефонунче - +7(29422)2-72-92 долгап болур.
7-ден 17 хар чедир назылыг оолдар, уруглар Кызылдың, Ак-Довурактың, Тээлиниң, Туранның, Бай-Хаактың база өске-даа черлерниң немелде өөредилге төптеринге чогаадыкчы, спортчу хемчеглерге киржип, чаа эш-өөрнү тып, чаа чүүлдерег өренип ап болур. Мөзү-бүдүш кижизидилгезинче, угаан-медерел, бүгү талалыг чогаадыкчы сайзыралынче база кадыкшыдылгазынче угланган хемчеглерни организастаар. Оолдар, уруглар экскурсиялап, солун кижилер-биле таныжып, делгелгелер көрүп, музейлерже баар.
Шупту чайгы лагерьлер тускай кижизидилге программалары-биле ажылдаарын Өөредилге яамызы дыңнаткан. Ниити болгаш немелде өөредилгениң чаңгыс аай болгаш доктаамал ажылынга даянып, кижизидилге программа улаштыр боттандырар. Өөреникчилерни российжи үндезин сагыш-сеткил үнелиг чүүлдеринче хаара тудар.
Россия Федерациязының биле Тыва Республиканың туктарын өрү көдүрер, күрүнениң ыдык ырларын күүседир, “Баштайгыларның шимчээшкини” Россияның уруглар болгаш аныяктарның шимчээшкин хүнүн, “Эрткен үези чок” төлевилел хемчеглерин, “Россияның эзиржигештери” идепкейжилер программазы дээш, өске-даа кижизидикчи утка-шынарлыг хемчеглерни эрттирери кол черни ээлээр.
Бо чылын чайгы кадыкшылга кампаниязының үезинде Тываның девискээринде 164 уруглар лагеринге 16 муң уруглар дыштанырын сагындыраал. Июньнуң 1-3 хүннеринде хүндүскү 143 лагерь ажыттынар, а июньнуң 5-15-те хоорайдан дашкаар 19 лагерь уругларны хүлээп алыр.
Июньнуң 10-дан 14-ке чедир агаар-бойдусту көрүп тургаш, Улуг-Хем кожуунда “Чодураа” лагерь девискээринде база кулаа дыңнавас уруглар школа-интернадының баазазында «Ушарики» майгын лагерьлери ажылдап эгелээри планнаттынган.


Возврат к списку