Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Россия студентилериниң археология-этнография конференциязы болуп эртер

Тывага Россия студентилериниң археология-этнография конференциязы болуп эртер 19.09.2022 Регион чазааның деткимчези-биле, сентябрьның 22-24 хүннеринде Тывага, Россия студентилериниң археология-этнографтыг 62-ги конференциязы болуп эртер.
Тываның археологиязынга бо чыл онзагай болган. Шылгараңгай эртемден, төөгү эртемнериниң кандидады, РЭА материалдыг культура институдунуң улуг эртем ажылдакчызы Владимир Анатольевич Семенов республикада архелогтуг ажылдарны 50 чыл иштинде доктаамал чорудуп келген юбилейлиг чылга тураскаадып, Чаа-Хөл кожуунга эртем-практиктиг конференцияны июнь айда эрттирген.
Регионнуң эртем албан черлери: Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду, Тываның күрүне университеди база Тываның Национал музейи катчып алгаш, Чеди-Хөл кожуунга («Чаа-Суг I» базырык), Таңды кожуунга (Межегей хоорайы) база Кызыл хоорай чоогунга архелогтуг казыышкынарны чорудуп, улуг архелогтуг экспедицияларны Тывага бир дугаар боттары чоруткан.
Эртемден Константин Владимирович Чугуновтуң «Чинге-Тей I» базырыктан скиф үезиниң бедик дужаалдыг шериг начальнигиниң үптеттинмээн орнукшудулгазын тыпканы - 2022 чылдың эң кол археологтуг болуушкунуну болган. Конференцияга Чугуновтуң лекциязы – онзагай тывыштың дугайында эң солун дыңнадыг болуру чугаажок.
Бо хонуктарда Кызылда конференцияга улуг белеткел ажылдары чоруп турар. Республиканың эртем талазы-биле агентилел иооң белеткелин удуртуп турар болза, Национал музей, Тываның күрүне университеди, ТР-ниң Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институду, ол ышкаш архелогтуг тывыштың тывылган чери Бии-Хем кожууну хаара туттунган. Федералдыг деңнелде хемчегни РФ-тиң Эртем болгаш дээди өөредилге яамызы, «Палеоэтнологтуг шинчилелдерниң эртем-чырыдыышкын төвү» АКхО база Сибирьниң федералдыг университеди деткээн.
Конференцияга бистиң чуртувустан база чоокку даштыкы чурттардан чүс ажыг студентилер, аспирантылар база аныяк эртемденнер киржирин организаторлар манап турар.
Сибирьниң дээди өөредилге черлериниң архелог студентилериниң каттышкан конференциялары 1975 чылдан 1982 чылга чедир Иркутск, оон Барнаул, Томск, Благовещенск, Омск база Сибирь болгаш ыраккы Чөөн чүктүң өске-даа хоорайларынга эрткенин айтып каалыңар. 1960 чылда Иркутск хоорайга эрткен Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң төөгүчүлериниң бүгү-эвилел конференциязында студентилер болгаш аспирантыларның киржилгези-биле Сибирьниң архелогтуг конференцияларын доктаамал эрттирер шиитпир хүлээп алдынган болгаш, бо онзагай хемчегниң төрүттүнген хүнү кылдыр санаар апарган.

Возврат к списку