Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чылдың байырлал хүннеринде Тывада айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан

Чаа чылдың байырлал хүннеринде Тывада айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан 07.12.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг корму-чурум камгалаар органнарның удуртукчуларның киржилгези-биле террорга удур комиссия база оперативтиг штабтың каттышкан хуралын эрттирген. Чаа чылдың байырлал хүннеринде айыыл чок чорукту хандырары - хуралдың кол айтырыы болган.

Транспорт инфраструктуразының, одалга-энергетика комплекизиниң, амыдырал-хандырылга болгаш социал ужур-дузалыг объектилерниң террорга удур камгалын бедидер талазы-биле илеткелдерни дыңнаан.

Республикада террорисчи айыыл кудуку черде дээрзин комиссия кежигүннери демдеглээн. Ындыг болзажок, украин тускай албаннарның болгаш даштыкы шивишкин бөлүктерниң талазындан айыыл күштелип турар. Чурттакчы чонга сагыш-сеткил хөлзээшкинин үндүрери-биле, объектилерде мина салып каан дугайында Интернет-террористерниң телефонга меге кыжаныгларлыг халдаашкыннары бо-ла болур апарган. Бо чылын социал албан черлериниң база күрүне органнарының электроннуг адрестеринче 16 дыңнадыг келген, терроржу болуушкуннар дугайында меге 9 дыңнадыгны бүрүткээн.

ТР-ниң ИХЯ октябрь төнчүзүнге чедир, терроржу болуушкун дугайында меге дыңнадыг таратканы дээш харыысалга көрдүнген 19 кеземче херээн РФ-тиң КХ 207 чүүлү-биле оттурган.

«Тускай шериг операциязының үезинде, чурттуң аңгы-аңгы регионнарында ниитилелди божаңнадыр оралдажыышкыннар бо-ла демдеглеттинип турары чажыт эвес. Билдингир мессенджерлерни дайынчы хөделиишкиннерниң түңнелдериниң дугайында азы терроржу актылар бооп болурнуң дугайында фейк медээлер нептередиринге ажыглап турар. Информастыг-аналитика системаларынга мониторинг бооп болур айыылдарны дораан илередип турар. Бир ындыг чоруктуң чүгле каналдарының администраторларын эвес, а регионда олар-биле харылзажып, ындыг чаттарга ону улаштыр таратчып турган хамаатыларны тодараттынган. Ол бүгүнү үзе шаап турар» - деп, В. Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Тываның эрге-чагыргазы регионда айыыл чок чорукту база турум байдалды хандырар дээш амыдырал-хандырылга, одалга-энергетика болгаш орук комплекизиниң объектилериниң айыыл чок чоруун доктаамал бедидип турар. Чурум тудар ведомстволарның хууда составы, хуу камгалал черлериниң ажылдакчылары, улусчу дружиналар болгаш өске-даа хөй-ниити каттыжыышкыннарының кежигүннери байырлал хүннеринде чоннуң айыыл чок чоруун магадылаары-биле планныг хемчеглерни доктаамал чорудар. Республикаже чажыт арага киир сөөртүрүн болдурбазы-биле орук-патруль албанының «Ак» биле «Шивилиг» постуларынга контролюн күштелдирер.

Россияның ОБЯ ТР-де кол эргелели 2023 чылдың декабрь 4-тен 2024 чылдың январь 9-ка чедир массалыг хемчеглер болур база чаа чылдың чазылдырар техниказы садып турар черлерге өрт айыыл чок чоруун хандырары-биле «Чаа чыл» профилактиктиг операцияны эрттирер. Өрт камгалалының инспекторлары байырлал хъемчеглери болуп эртер өөредилге болгаш культура объектилерин кичээнгейде алган.


Возврат к списку