Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан

Тывада шупту удуртукчулар майның дыштаныр хонуктарында мөөңнежип ажылдаарын дааскан 30.04.2019
Тываның муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары майның узун дыштаныр хонуктарында ажылдаар. Тываның чону майның 1-ден 6-га база 9-тан 12-ге чедир дыштаныр. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хонуктарда сула салдынмайн, удуртулганы чорударын чазак кежигүннеринден негээн. 
2019 чылдың май 1-ден 10-га чедир дежурныйлаар графикти бадылап, эки турачы улусчу дружинниктер реестрин тургузарын шиитпирлээн. Кежээки болгаш дүнеки үеде ДНД-ниң үзүктел чок үнүүшкүнүн чедип алыр дээш, чедер санныг автотранспорт болгаш кывар-чаар материалдар-биле хандырар, иштики херектер органнары-биле ук графикти дугуржур. 
Дыштаныр болгаш байырлал хүннеринде арага продукциязын садарын кызыгаарлаар немелде хемчеглерни хүлээп, арага болгаш спирт холумактыг продукция садып турар сайгарлыкчыларга болгаш юридиктиг черлерге чогуур тайылбырларны бээрин организастаар. 
Байырлал хемчеглериниң үезинде харыысалгалыг ажылдакчыларның дежурныйлаашкынын организастаар, хемчеглер эрттирип турар удуртукчуларга инструктажты бээр, арагалаар, шииттирип чораан, учетта хамаатыларны, чедимче чок өг-бүлелерни эргип кезиир. Амыдырал-хандырылга объектилеринге харыысалгалыг кижилерниң хондур-хүнзедир дежурныйлаарын хандырар.  
Иштики херектер органнары, кызыгаар шерииниң төлээлери, каайлы органнары-биле кызыгаар кожууннарның, сумуларның чагырга удуртукчулары кады байырлал хүннеринде күрүне кызыгаарының чурумун үревес, контрабанда кылбас, мал-маган оорлаарын болдурбас дугайында немелде тайылбыр ажылдарын организастаар, кызыгаар чоогунда чурттакчылыг черлерже, малчын турлагларже үнүүшкүннерни кылыр. 
Тыва Республиканың Иштики херектер яамызы автооруктарда айыыл чок орук шимчээшкининче, планнаттынган байырлал хемчеглеринче киржикчилер сөөрткен автотранспорттуң техниктиг байдалынче онза кичээнгейни салыр. Хөй кижилер чыылган черлерге автотранспортту чурум чыскаалдыг тургузарын хандырар.  
Республика яамылары биле ведомстволарның, муниципалдыг тургузуглар чагырга даргалары террорга удур айыыл чок чоруктуң база өртке удур негелделерни сагып турарынга пландан дашкаар хыналдаларны организастаар. 
Кызыл хоорай мэриязы-биле Тыва Республиканың ИХЯ-ның ОШААЧКИ массалыг информация чепсектери дамчыштыр байырлал хүннеринде хоорайның кудумчуларында шимчээшкинни кызыгаарлааны-биле хуу автотранспорт ажыглалын эвээжеткенин база хөй-ниити транспортун ажыглаары эптиг дээрзинге тайылбыр ажылын чорудар.

Возврат к списку