Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада тудуг адырының шалыпчызы, “Өлчей” тудуг организациязының удуртукчузу Оскал-оол Кысыгбай: республика бодунуң тудуг материалдарын бүдүрүп эгелээнинден, ажылдаарывыска чиик, дүрген апарган

Республикада тудуг адырының шалыпчызы, “Өлчей” тудуг организациязының удуртукчузу Оскал-оол Кысыгбай: республика бодунуң тудуг материалдарын бүдүрүп эгелээнинден, ажылдаарывыска чиик, дүрген апарган   17.12.2022

"Өлчей" кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң  чиңгине директору Оскал-оол Кысыгбай Тываның Баштыңының Айыткалында республикада тудуг ажылдарынче улуг кичэнгей салдынганын демдеглээн:
- Сөөлгү үеде республикада тудуг аажок сайзыраан. Национал төлевилелдер күүселдези-биле, республикада 8 школаны кылып турар. Бо чылын бүгү республикада 27 школаны септээн. 2023 чылда 180 каът бажыңнарны тудуп кылыры планнаттынган. Ону тудары - дыка улуг аас-кежик. Аңаа бистер, тудугжулар, шупту ажылдап, киржир бис. Тус черниң тудуг материалдарының өртээн чиигедир дээш, мында тууйбу заводунга акшаны үндүрүп берген. "Восток" КХН быжыг тудуг материалдарын бүдүрүп турар. Ооң мурнунда Саян артындан матриалдарны садып ап, сөөртүп эккеп турган болзувусса, ам ол-ла өртектер-биле моон садып ап турар бис. Ынчангаш ажылдаарывыска чиик, дүрген-даа апарган. Чазак даргазының Айыткалында, чонга бажың өртээн чиигедир деп айтырыгны көдүрдү, ынчалганда бажыңнарны ам-даа хөйү-биле тудар болза эки. Эргижирээн бажыңнардан аңгы, тудугжулар бажыңнар туткаш, ону анаа чурттакчы чонга чиик өртекке садып эгелээр болза, ынчан өртектер бадар, чонга эки апаар. 


Возврат к списку