Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн

Ийи-Тал суурда аграрлыг чаа школаның интернадынга өөренип чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажы-төлүнден хүлээп эгелээн 16.05.2018
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседири-биле, Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда республиканың чаа аграрлыг школа-интернадынга 2018 чылдың сентябрь 1-лен эгелеп өөренип база чурттаар уругларны «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринден хүлээп эгелээн. 
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының 218 дугаар кабинетте ниити өөредилге килдизи база кожууннарда өөредилге эргелелдери «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринден школаже хүлээп алырының дугайында билдириишкиннерни хүлээп ап турар, харылзажыр телефону: 8 (39422) 61849. 
2018 чылдың сентябрь 1-де Ийи-Тал суурга 176 өөреникчи өөренир амгы үениң чаа школазы ажыттынып, аңаа республиканың шупту кожууннарында «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң 50 ажы-төлүн хүлээп алырын сагындыраал. Школа улуг залдыг, номчулга залдыг библиотекалыг, лингафон, робототехника кабинеттерлиг. Оон аңгыда школаның девискээринде футбол, баскетбол, волейбол шөлдери, маңнаар орук, теннис корту база бар.  
Өөрениринге эң сөөлгү үениң таарымчалыг байдалдарын албан черинде тургускан: 
- 1-11 класстар бирги сменада өөренир; неделяда 1-ги класчылар 5 хонук, 2-11 классчылар 6 хонук өөренир. 
- 1-9 класстың өөреникчилери аңгы гардеробтуг болза, 10-11 классчыларныы – ниити; 
- блоктар уруглар болгаш оолдарга аңгы санитар зоналарлыг;
- бирги классчыларның дыштаныр өрээлин, арыгланып, чунар черлерин аңгылаан; 
- школа база школа интернат амгы үениң эмчи дериг-херекселдери-биле дериттинген тускай өрээлдерлиг;  
- өөреникчилер столаваязы 62 олуттуг, башкыларга 16 олуттуг дүъштээр чер база бар. Столоваяны амгы үениң технологтуг дериг-херексели-биле четчелээн; 
- өрт айыылын дыңнадыр система база автоматчыткан өрт сигнализациязы-биле дерээн;  
- школа эге, кол болгаш ортумак ниити өөредилгениң ФКӨС ажыглаар;  
- 10-11 класстарда мергежил өөредилгезин киирер.

Возврат к списку