Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кадрлар шимчээшкинин кылырын муниципалдыг чагыргаларга айыткан

Тываның Баштыңы кадрлар шимчээшкинин кылырын муниципалдыг чагыргаларга айыткан 10.01.2018
2018 чылда Тываның тус чер бот-башкарылга органнары кадрлар шимчээшкинин манап турар. Чыл эгезиниң бирги аппарат хуралында, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг звенога кадрлар чаартылгазын кылыр планнарын дыңнаткан.  
«2018 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарга даянып, муниципалдыг деңнелге кадрлар курлавырын хевирлээр ажылды кылырын кожууннарда республика чазааның бүрүн эргелиг төлээлери-биле дугуруштувус. Курлавырда кижилерниң саны хөй, а эң-не кол чүве - шынарлыг болур ужурлуг» - деп, ол айыткан.  
Регион деңнелинде тургустунган кадрлар курлавырын хевирлээр болгаш ажыглаар системаны кожууннарга нептередир херек деп, Тываның Баштыңы санап турар. Специалистерниң бүгү талалыг белеткелин хандырып, оларның элээн мергежилдиин депшидип тургаш, эргелеп-башкарылганың адаанда-даа, үстүнде-даа албан-дужаалдарга чоорту ажылдап кирериниң долу механизмин тургузар. Күрүне эрге-чагырга база муниципалдыг эргелеп-башкарылга органнарында кадрлар шимчээшкини хүн бүрүде оларның ажылының дээштиин бедидер анаа ажылчын чорудулга апаар ужурлуг деп, чазак даргазы демдеглээн.  
Кадрлар шимчээшкининиң сорулгазы – бир албан-дужаалдан өске албан-дужаалче солуурунда эвес, а албан-хаакчының профессионал өзүлдезинге чаа бүрүн эргелерниң негелделерин, күрүне болгаш муниципалдыг аңгы-аңгы структураларның ажылының утказын шиңгээттирип, «чаңгыс черге» боданырын ажып, албан-дужаалдан албан-дужаалче шилчиирин организастаары болур. Республиканың Баштыңы кадрларны шилип, депшидерде кол негелдеге даянырын база катап сагындырган: «Ооң мурнунда ачы-хавыяалары, шаңналдары база алдар-аттары эвес, үре-түңнелдери дээш ажылдап билир кижи кол черде. Түңнелдер бар болза – күш-ажылы дээш төлептиг шаңнал турар. Түңнел чок болза, өскелерге орууң чайлап бер».
 Шолбан Кара-оол ол хуралда, кадрлар шимчээшкинин кылыры негеттинип келген барымдаа кылдыр, Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында ийи өлүрүкчү херектер болган Улуг-Хем кожуунну айыткан. Кожууннуң административтиг төвү Шагаан-Арыг хоорайга болган ол ийи кем-херек үүлгедиишкинин эрге-чагырганың болгаш полицияның онза хайгааралынга турар ужурлуг ооң мурнунда шииттирип чораан кижилер үүлгеткен. Билдингени болза, шииттирип чораан кижилер-биле кандыг-даа профилактика ажылдары чоруттунмайн турган болган. Ол изиг дээрезинде, корум-чурум үрээшкиннерин болдурбазын харыылаар даргаларның чаңгызын-даа тыппаан, оларга бүзүрээн девискээрден дашкаар дыштанып чорутканы билдинген.

Возврат к списку