Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир

Россия 2019 чылдың январьдан чурагайлыг дамчыдылгаже шилчиир 03.08.2018
Өске регионнарда ышкаш, Тывада база, чурттакчы чонга чурагай дамчыдылгазынче шилчиириниң онзагайын тайылбырлаар ажылдар эгелээн.  
Чурагайлыг эфир теледамчыдыгазының чаа аргаларын таныштырган ажылчын бөлүк, Ак-Довурак хоорайның чурттакчылары-биле, 2018 чылдың август 1-де ужурашкан.  
Хоорай чагыргазынга болган ажылчын ужуражылгада, муниципалитеттер удуртукчулары-биле чыл төнчүзүнге чедир Т2 немелде хүлээп алыышкын дериг-херекселин: ДМВ диапазоннуг антеннаны база DVB стандартты хүлээп алыр бодунда тюнерлиг телеприемникти садып алырының аргазын чугаалашкан. Өске арга – Т2 стандартты тырттар тускай приставканы кожар. 
Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының база РТРС филиалы – «Тыва Республиканың РТДТ»-ниң төлээлери кирген составтыг ажылчын бөлүк чай төнчүзүнге чедир, республика кожууннарында тургустунган айтырыгларны шиитпирлээр дээш, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртулгазы база тус черниң чурттакчылары-биле ужуражылгаларны эрттирер. 
2016 чылга чедир Тыва Республиканың девискээринде бирги мультиплекске чурагайлыг эфир дамчыдылгазының четкизин кииргенин сагындыраал. Бирги мультиплексте 10 телеканал (Бирги канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр) база үш радиоканал бар. 
Бирги мультиплекс дамчыдылгазы чурттакчылыг черлерниң 99,2 хуузун алган. Ийиги мультиплексте 10 телеканал (Рент ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ, Муз-ТВ) бар. «2009- 2018 чылдарда Россия Федерациязында телерадиодамчыдылга хөгжүлдези» федералдыг тускай сорулгалыг программа езугаар, бо хүнде Тыва Республикада, чүгле Кызыл хоорайның девискээринде бирги база ийиги мультиплексти дамчыдып турар.  
2017 чылга чедир регион үезин Тыва Республиканың 42894 кижилиг 45 чурттакчы пунктулары азы чурттакчы чоннуң 13,5 хуузу көрбейн турар. Олар «Тыва» КТРК-ың тус чер теледамчыдылгаларын көөр аргазы чок. Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртуг, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы база Тожу кожууннуң Тоора-Хем суурлар ооң санында.
Регион үезин киирер мурнунда, Тыва Республиканың 89 чурттакчылыг черлери «Тыва» КТРК-ның медээлерин чурагайлыг эвес дамчыдылгадан көрүп турган. РТРС-тиң филиалы – «Тыва Республиканың РТДТ»-биле кады чоруткан ажылдар түңнелинде, «Тыва» КТРК-ның теледамчыдылга каналдарын чурагайлыг теледамчыдылга четкизиниң шупту 65 объектилеринче киирип, Тыва Республиканың 133 суурларын, регионнуң 315921 чурттакчызын, азы 99,17 хуузун хаара туткан. 
Бир эвес техниктиг айтырыглар тургустунуп келзе, РТРС-тиң Чаңгыс аай информация төвүнүң 8-800-220-2002 дугаар телефоннуг «изиг шугумунче» долгаарын хамаатыларга дыңнадып тур.

Возврат к списку