Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Наркотиктерге удур шупту” деп шалыпчы ай чоруп турар

Тывада “Наркотиктерге удур шупту” деп шалыпчы ай чоруп турар 23.06.2023

Республика Чазааның хүлээп алганы күрүне программазының боттандырылгазы-биле, республика база муниципалдыг деңнелдиг янзы-бүрү чырыдыышкын хемчеглерлиг “Наркотиктерге удур шупту” деп шалыпчы айны республиканың наркология диспансериниң эмчилери Наркоманияга удур бүгү делегей хүнүнге уткуштур чорудуп турар.

Республиканың өөредилге черлеринде наркоманияга удур чырыдыышкын булуңнарында көргүзүг материалдарын аскан. Наркология эмнелгезиниң учедунда ада-иелерниң киржилгези-биле “Авам, ачам, мен – спортчу өг-бүле бис” деп хөглүг старттар оюннарын Бүгү-делегейниң уруглар хүнүнде чер-черлерге организастап эрттирген. Эмчилер, кижизидикчи башкылар, шагдаа ажылдакчылары албаарадыр бүдүмелдерниң кижиге хоразының дугайында тайылбырлыг чугааны уругларның чайгы дыштанылга лагерьлеринге чорудары планнаттынган.

Июнь 26-да - бүгү делегейде Наркомания-биле демиселдиң хүнүнде, Кызыл хоорайның Арбат шөлүнге “Наркоманияга удур шупту” деп чурттакчы чон ортузунга улуг акцияны эрттирери планнаттынган. Кадыкшыл шөлүнге клиник-психолог, нарколог-психиатр эмчилер хамчыкка удур суртаалды чорудуп, тестини эрттирер. Ол-ла хүн, чадаг-терге оруунга, “Кадык мага-ботта - сергек хей-аът” деп спортчу кылашче чонну кээп киржиринче кыйгырган.

Июнь 22-де, Тыва Республиканың Чазааның, ТР-ниң ИХЯ, ТР-ниң кеземче күүселдезиниң федералдыг албан эргелелиниң, Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының, Кадык камгалал яамызының, Өөредилге яамызының, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының, Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң төлээлери, коммерциялыг эвес автономнуг организациялар удуртукчулары база волонтерлар организацияларының киржилгези-биле ведомстволар аразының эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен.

Республикада наркотиктиг болгаш албаарадыр бүдүмелдер ажыглап турарларның 85 хуузу - 20-ден 59 харга чедир кижилер. Оларның аразында 15 харлыг элээдилер база бар. Ол хамааты ниитилелге, корум-чурум камгалаар органнарга, эмнелге албан черлеринге, социал албаннарга дүвүрээзинни болдурган улуг айтырыг дээрзин демдеглээн. Регионда наркотиктерге удур профилактиктиг ажылдарны кады демниг, катыжып алгаш чорудары - үре-түңнелдерни бээр деп конференцияның түңнелинде айыткан.


Возврат к списку