Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чүс хире доозукчулары түңнел шылгалдалар дужаары-биле хемнеп кежер

Тываның чүс хире доозукчулары түңнел шылгалдалар дужаары-биле хемнеп кежер 13.05.2022 Республика школаларының 96 доозукчузу, ооң санында 21 өөреникчи чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаары-биле суг объектилерин кежер апаар. Доозукчуларның чурттап турары Тожу, Улуг-Хем база Каа-Хем кожууннар чагыргалары, Тываның Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының ажылдакчылары база Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекциязының инспекторлары хем кежерде школачыларның айыыл чок чоруун хандырар.
Күрүнениң түңнел шылгалдаларын эрттирерин организастаарда школачыларның айыыл чок чоруунче улуг кичээнгей салдынган. Республиканың Өөредилге яамызы-биле шупту кожууннар чурттакчылыг черден шылгалда дужаар черже баар-кээриниң школа транспортунуң чоруур маршрудун кады тургускан.
Шылгалдалар киржикчилерин аай-дедир сөөртүрүн организастаар автотранспорт айыыл чок чоруктуң негелделеринге дүгжүр ужурлуг: техниктиг байдалы анаа, муниципалдыг тургузугларда база республиканың өөредилге черлеринде бар тахографтыг база ГЛОНАСС-тыг болур.
Муниципалдыг тургузуглар чагыргалары доозукчуларны аай-дедир аргыштырарынга кывар-чаар материалдар акшаландырыышкынын үндүрер. Бай-Тайга биле Тожу кожууннарда ол сорулгага аңгылаан акша-хөреңги четпезин Өөредилге яамызы демдеглээн. Ынчангаш ол чарыгдалдарже саң-хөөнү көвүдерин чагырга черлеринге сүмелээн.
Тыва Республиканың Хамааты камгалал база онза байдалдар албанының ажылдакчылары биле Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекторлары Каа-Хем кожууннуң Көк-Хаак, Сизим, Ильинка, Тожунуң Ырбан, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хем суурлардан хем кежир шылгалда дужаап келир доозукчуларның, оларны үдеп чоруур кижилерниң айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алыр. Ол албаннардан харыысалгалыг кижилер кежиг бүрүзүнге ажылдаар.
Муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының даргалары школа директорлары-биле кады ТР-ниң ИХЯ ОШААЧКИ эргелелинче күрүнениң түңнел аттестациязының киржикчилерин сөөртүр автотранспортту үдээр кылдыр чагыгны баш бурунгаар кирер. Бир эвес школа автобузу үрели бээр болза, өөреникчилер сөөртүр өске аргаларны база көөр.

Возврат к списку