Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен

Башкы хүнүнге тураскаадып, Тывада «Өөредилге арга-курлавырлары-2018» шуулган эрткен 04.10.2018
Шуулганның киржикчилери темалыг секцияларда өөредилге адырында мурнады шиитпирлээр элээн хөй айтырыгларны сайгарып көрген. 
Назы четпээннер өөредилгезиниң шынарын үнелээри болгаш хөгжүдери, бүгү тала-биле сайзыраңгай болгаш социал харыысалгалыг кижини кижизидери, ниити өөредилге организациялары биле ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң кады ажылдажылгазы - өөредилге курлавырларын сайзыраңгайжыдар арга база өске-даа айтырыгларны шуулганда чугаалашкан.  
Шуулганның чогаадыкчы лабораториязының ужуражылгазын ССРЭ-ниң улустуң башкызы Арыя Араптановна Алдын-оолдуң 90 харлаанынга тураскааткан. Республиканың школа назыны четпээн өөредилге организацияларының, ортумак школаларның, ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң удуртукчулары болгаш башкы ажылдакчылары, хоочуннар шуулганның ажылынга киришкен. 
В. Көк-оол аттыг Национал театрга, Башкы хүнүнге тураскааткан байырлыг хуралда, инновация чуруму-биле ажылдап, аныяк-өскенни өөредип база кижизидеринге бедик түңнелдерни чедип алган башкыларга байырны чедирген.  
Тываның республика лицей-интернады, ТР-ниң Күрүне лицеи, Аграрлыг лицей, «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады, Кызылдың «Аныяк» өөредилге төвү, Кызылдың 7 дугаар школазы, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаананың 3 дугаар школазы, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен школазы, Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа школазы, Бии-Хем кожууннуң Сушь школазы, Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазы, Тес-Хем кожууннуң Шуурмак школазы, Эрзин кожууннуң Нарын школазы, Кызыл кожууннуң Баян-Кол школазы, Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык школазы Күрүнениң түңнел аттестациязынга эки белеткенип, бедик чедиишкиннерлиг болганы дээш шаңнатканын ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан. 
Россияның ниити өөредилгезиниң тергиини, адырда 35 чыл стажтыг, амгы үеде «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадында башкы Елена Лапчаевна Оюнга профессионал чедиишкиннери база хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин тывыскан. Мергежилинде 44 чыл ажылдаан хоочун, Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык ортумак школазының эге класстар башкызы Валентина Дорзуковна Хомушку база Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге төлептиг болган. 
Тываның республика лицей-интернадының директору Ирина Биче-оолду «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле шаңнаан. Ирина Николаевна өөредилге адырында 40 чыл ажылдаан. Ол «Россия Федерациязының ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы» хөрек демдээниң, «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи.
 1965 чылда ССРЭ-ге, октябрьның бирги улуг-хүнүнде, башкыларның профессионал байырлалын эрттирип эгелээнин сагындыраал. ЮНЕСКО-нуң саналдааны езугаар, 1994 чылда бүгү-делегей хүнүн доктааткан, а Россия октябрь 5-те Башкылар хүнүн демдеглеп турар.

Возврат к списку