Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" атты тывыскан

Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" атты тывыскан 19.02.2020
Тыва Республиканың Культура яамызы Чадаананың шии театрынга "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" хүндүлүг атты тывысканы-биле байыр чедирген.  
Россия Федерациязының культура сайыды Ольга Борисовна Любимова 2020 чылдың февраль 12-де 191 дугаарлыг ол дужаалга атты салган. 
Чадаананың шии театры 1961 чылда тургустунган. Бот-тывынгыр театрның эгезин Иван Далаевич Комбу салып, организастаан. Ол 1943 чылда Тывага бир дугаар тургустунган театр курузунуң бирги доозукчуларының бирээзи. 50 чылдарда Иван Далаевич культура килдизин эргелекчилеп тура, шии бөлгүмүнден улусчу театрны тургускан. 
Иван Далаевич Комбу, Клара Чамыяновна Сагды, Зинаида Сундуевна Донгак, Зинаида Байыртыевна Ондар, Анатолий Иванович Балчыырак, Зоя Тас-Эниковна Монгуш, Раиса Бадыновна Арапчор, Майдыр Тулушович Дас, Эрес Шакыр-оолович Ондар дээн ышкаш, республиканың билдингир культура ажылдакчылары театрның режиссёрлары бооп аңгы-аңгы чылдарда ажылдаан. Бөгүн театрны режиссёр Марианна Олеговна Кара-Сал удуртуп турар.
 Коллективтиң репертуары даштыкы, орус база тыва классика-биле байлак. 2019 чылда "Биче хоорайлар театры" төлевилел боттаныышкыны-биле материал-техниктиг баазазын экижидип, чаа костюмнарны даарадып, театрның удуртукчузунга өрээлди тускайлаан. "Төрээн чериниң культуразы" партийжи төлевилел-биле театр "Газель "NEXT" автомашинаны алган. 
Тайылбыр 
Улусчу уран-чүүл чогаадылгазы-биле классиктиг болгаш бал танцыда, цирк уран чүүлүнде, үрер болгаш эстрада хөгжүмүнде, театр, ниити ыры болгаш чаңгыстың (академиктиг, улустуң, эстрада) ыры хевиринде ажылдап чоруур бедик чедиишкиннерлиг бот-тывынгыр коллективтерге күрүнеден үнелел бээр чаңгыс арга-хевир - "Улусчу чогаадылганың алдарлыг коллективи" атты тыпсыры болур. Бо атты 5 чылда чаңгыс катап, Россия Федерациязының субъектизинден сүмелеп киирген чүгле чаңгыс коллективке тыпсыр.

Возврат к списку