Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тоолчургу оранда келген дег бис...»

«Тоолчургу оранда келген дег бис...» 02.07.2014

Июль 1-де Тываның Чазаанга аалчыларывыс — Владимир Маяковский аттыг академиктиг театрының артистери-биле парлалга конференциязы болуп эрткен. 

Конференцияның эгезинде ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак  республиканың төөгүзүн каксы таныштырып, Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюнга хамаарыштыр чугаалаан. Тыва-орус чоннарның аразында харылзаазын, чаңгыс салым-хуузун Россияның ат-алдарлыг артистери аажок сонуургаан. Гастрольдар ажылын деткиир федералдыг төптүң генералдыг директору Евгения Шерменева Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга Хүндүлел бижикти ооң директору Тываның Улустуң артизи Станислав Ирильге  тывыспышаан, тыва театрның чылыг-чымчак хүлээп алыышкынын онзалап демдеглээн.

Россияның алдарлыг артизи Любовь Руденко Тываның арыг агаарын, бойдус чурумалын кайгап ханмаанын магадап чугаалап тура, бир-ле дугаар тыва театрга Тываның  Улустуң артизи Станислав Ирильдиң хөөмей-сыгыдын дыңнааш: «Тоолчургу оранда келген-дир бис» — деп бодаанын өөрүшкү-биле чугаалаан. Ол ышкаш өске-даа артистер боттарының Тыва, тыва театр, тыва көрүкчү дугайында бодалдары-биле үлешкен. Олар шупту Тывада сагыш-сеткил хайныктырар кайгамчык чараш чүүлдер хөй болганын демдеглээннер. «Тыва көрүкчүлерниң шиилерни харамдыгып, оларның утка-шынарынче сиңнигип көөрү өөрүнчүг-дүр.

А москвачылар ындыг эвес, анаа мода сүрүп театрлаарлар болгай» —  деп, Россияның Улустуң артизи Анатолий Лобоцкий чугаалаан.

Дараазында журналистер сураглыг театрның июнь 27-ден июль 2-ге чедир чеди хонуктуң дургузунда бараалгаткан шиилеринге хамаарыштыр айтырыгларны салган. Ф.Достоевскийниң «Дядюшкин сон», С.Денисовтуң «Девять по десять», М.Ивашкявичюстуң «Кант», А.Островскийниң «Не все коту масленица», Н.Гогольдуң «Женитьба» деп шиилеринден көргүзүглер ийи таланың аразынга солун сайгарылгалыг чугааны болдурган.

Москваның Вл.Маяковский аттыг академиктиг театрының директору Леонид Ошарин, ол театрның режиссеру, уран чүүл удуртукчузу Миндаугас Карбаускис, чогаалчы, драматург, театр болгаш кино режиссеру Марюс Ивашкявичюс шиилерниң сценага салдынганының дугайында дыңнадыгны кылган. РСФСР-ниң Улустуң артизи Светлана Немоляева, Россияның Улустуң артистери Михаил Филиппов, Игорь Костолевский, Анатолий Лобоцкий, Россияның алдарлыг артистери,  Александр Андриенко, Любовь Руденко, Виктор Запорожский тыва чонга байырын чедирип, аас-кежикти күзээн.

Айдико ОНДАР.


Возврат к списку