Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кара-Кыс Аракчаа: 2015 чылдың болуушкуннары Тываның культурлуг болгаш экономиктиг хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодараткан

 Кара-Кыс Аракчаа: 2015 чылдың болуушкуннары Тываның культурлуг болгаш экономиктиг хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодараткан 06.01.2016
 Кара-Кыс Аракчаа, медиктиг-социал айтырыглар болгаш эргелеп-башкарылга эртем-шинчилел институдунуң эртем секретары: 
 - 2015 чылда бистиң чуртувус, Россия, барыын чүк чурттарының кииргни экономиктиг санкцияларынга удур туруштуун болгаш бир демниин көргүскен. 2016 чылда ниитилелдиң каттыжылгазы-биле амыр эвес саң-хөө-экономиктиг байдалды ажып эрте бээривиске бүзүрээр мен. 
  2014 чыл - Тывага онзагай чыл болган, ол-ла чаагай хөөн-биле 2015 чыл база эртти. Хөөмейниң бүгү-делегей фестивалы, аныяктарның «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганы дээш, дыка хөй хемчеглер бедик деңнелге эрткен. Олар чүгле уттундурбас сактыышкыннарны арттырган эвес, а Тываның культурлуг болгаш экономиктиг хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодараткан. 
 Оон аңгыда Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң база Тываның рейтингизиниң бедии – хөйнү чугаалап турар. Өске регионнарга деңнээрге бистиң республикавыс саң-хөө кризизин чогумчалыг эртип турар, 2016 чылда социал-экономиктиг турум чоруун чоруун салбас дээн аналитиктерниң даап бодаашкынын шынзыдар дээрзинге бүзүрээр мен. 
 Бистиң институтка хамаарыштыр алырга, республиканың аржааннарынга хамаарышкан улуг конференцияларны өске чурттар болгаш Россия регионнарындан эртемденнерниң киржилгези-биле эрттирдивис. Ооң түңнелдери Тываның кадык камгалалынга ажыглаттынар. Оон аңгыда 3 кижи Тываның Кадык камгалал яамызындан улусчу эмнээшкиннер-биле кижилерни эмнеп болур тускай чөпшээрелди алган, ол ажыл ам-даа уламчылаар. 
  Хууда амыдыралымдан алырга, эрткен чылын 65 харлаан юбилейимни демдеглеп, эртем, политиктиг болгаш хөй-ниити ажылы-чорудулгамның түңнелин үндүрдүм. Ооң дугайында бижээн номумну чырыкче үндүреринге белеткеп турар мен. 2016 чылда планнар хөй, боттандырар төлевилелдер ам-даа бар. Оларның чамдыызы боттаны бээринге бүзүрелим улуг. Төээн Тывавыстың шупту чурттакчыларынга идегелелин салбайн, келир үеже чүткүлдүг чоруурун күзээр-дир мен.

Возврат к списку