Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Россияның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы-биле ужурашкан 29.11.2022

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Николай Иванов-биле ужурашкан. Тываның эвилелиниң 80 чылдааны-биле коллегаларынга байыр чедирер дээш ол республикада чедип келген. 

1930 чылда тыва бижик тургустунган соонда, солун-сеткүүлдерге, чыындыларга боттарының чогаалдарын парлаткан болгаш аңгы номнарын үндүрген бирги чогаалчылар көстүп келген. 1942 чылдың ноябрьда ТАР-ның чогаалчыларының бирги тургузукчу конференциязында Чогаалчылар эвилели үндезилеттинген. Эвилелдиң баштаар чериниң даргазынга С.Б. Пюрбю, ооң кежигүннеринге: О. К. Саган-оол, С. А. Сарыг-оол, Л. Б. Чадамба, А. Ф. Бобкова олар соңгуткан. Чогаалчылар активиниң саны ынчан 70 чедип, сөөлзүредир шупту билдингир чогаалчылар апарган.
«Тывага чогаал каттыжылгазын хөгжүдер сорулгалыг кады ажылдаар кол чүүлдерни сайгарып чугаалаштывыс. Ынаар аныяктарны хаара тудар, уран-чечен очулганың шынарын бедидер талазы-биле бодалдарывыс үлештивис. Н.Ф. Ивановтуң чогаадыкчы чоруу шериг албаны-биле сырый доңнашкан. Шериг чылдарымда «Советский воин» сеткүүлдү номчуп чордум. Сөөлзүредир Николай Федорович ол сеткүүлдү кол редакторлаан. Ынчангаш тускай шериг операциязының темазын бөгүн база чугаалаштывыс» - деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда ужуражылга дугайында бижээн.
Тываның Чогаалчылар эвилели орус дылды болгаш чогаалды, ол ышкаш Россияның хөй национал чоннарының дылдарын болгаш чогаалдарын кадагалап арттырар база сайзырадыр ажылдарны кылып турар. Тывада ном үндүрер ажыл чаңгыс черде турбайн турарынга бадыткал кылдыр, республиканың баштыңы аалчыга орус биле тыва дылдарда парлаан Петр I дугайында «Солдаттар дугайында орус тоолдар» деп номну сөңнээн. Октябрьда чаа үнген ном номчукчулар аразында нептереңгей апарган. Ооң очулгазын Тываның Улустуң чогаалчызы Шангыр-оол Суван кылган. Николай Федорович ол номну өске регионнарга төлептиг үлегер кылдыр көргүзерин аазаан.
Тайылбыр. Николай Федорович Иванов - российжи чогалчы болгаш публицист, 2018 чылдың февраль 15-тен бээр Россияның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы. 30 ажыг проза болгаш драматургия чогаалдарының автору. «Советский воин» сеткүүлдүң база «Налоговая полиция» солуннуң кол редактору чораан. Россияның үндүрүг полициязының халажылгада полковниги, шериг журналист, офицер-десантник.


Возврат к списку