Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг-Хемниң эрик кыры

Улуг-Хемниң эрик кыры 29.10.2013
2014 чылда  Тыва биле Россияның демнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайның 100 чылдарының юбилейлеринге белеткелде Улуг-Хем кежир көвүрүгден Чүргүй-оол кудумчузунга чедир база ооң чоогунда девискээрниң чаартылгазы чугула черни ээлеп турар. Амгы үеде кол ажылдар парк девискээринде: септиң эриктерин бетоннап, ооң дүвүн улам ханыладып, аштап-арыглап турар. Септиң эриин дургаар ыяштарны кезип каапкан, паркче кирер кол эжиктен «Алантос» ресторанга чедир дөрт кырлыг ыяштарны салган. «Кызыл партизаннар» тураскаалын долгандыр база кырлыг ыяштарны дөжей салган. «Азияның төвү» тураскаалдың чанынга турар чаа ресторанның тавааның оңгарын каскан. Сесерлигде эрги асфальт шывыын ап каапкан. Күрүнениң биче хемчээлдиг хемелер инспекциязының оран-бажыңын бускан.  
Эрик кырының чаартылгазын 2014 чылдың июль 30-де доозар ужурлуг.
Новосибирск хоорайдан «Водный мир» КХН тудуг организациязы ол ажылдарны кылып турар.
Октябрь 23-түң хүнү-биле алырга «Азияның төвү» тураскаалдың чоогунда улустуң агаарлап кылаштаар черин бетоннап турар. Тудугжуларның бригадири Агаси Подоглян: «Дыңзыг соок­тар келгиже ажылдар уламчылаар. Хүнде 30 куб метр черни бетоннап четтигип тур бис. Бетоннуң быжыг болуру-биле тускай доңмас холумакты ажыглап турар».
Эрик кырының девискээринде объектилерниң база тураскаалдарның чаартылгазы-биле дараазында үндүрүлгелерге тодаргайы-биле таныштырар бис.

Азияна Тау .  
Төлевилелдиң дөзевилелин «Госстройзаказ» ТР-ниң күрүнениң казна албан черинден алган.
Михаил Норбунуң тырттырган чуруктары.

Возврат к списку