Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан

Ыраккы Тожу кожуунда улуг көвүрүгнү ажыткан 05.05.2022 Чеди хире муң чурттакчылыг Тожунуң алды суурунга көвүрүг ажыдыышкыны – төөгүлүг болуушкун. Ам тожулар “эки үелер” кээрин манап олурбайн, Улуг-Хемни кежир чаа туттунган көвүрүглеп, аргыжып чоруптар аргалыг апарган.

Көвүрүг кежигни ажыглалче кииргени, Тожу кожуунга чаа, шынарлыг аргыжылганың эгезин салган деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг онзалап демдеглээн. Кожуунче транспорттуң чедери экижириир, оон аңгыда республиканың улуг инвестиция бүдүрүлгелерин чырык-биле хандырар комплекстиг план күүселдези-биле бедик күчүлүг чырык шугумун тударынга идиглиг. Чаа объект культурлуг болгаш турисчи байлак курлавырларлыг кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге бурунгаар базымны бээр.

Көвүрүг тудуу 2020 чылдың чазынында эгелээн. Ийи талакы шимчээшкинниг көвүрүгнүң калбаа 10 метр ажыг болза, узуну - 202 метр. Кижи кылаштап эртер черни сталефибробетон-биле чадып, херимнеп, айыыл чок чорукту баш бурунгаар көрген. Көвүрүг кылыр материалдарны Назарово хоорайда Чөөн-Сибирьниң демир конструкциялар заводундан эккеп, тудуг ажылдарын чоруткан.

“Восток” КХН-ниң ажылчыннары коронавирус аарыы турзажок, ажылынга саадаза-даа, тудугну планнаан хуусаазында хүлээткен.
Регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг тудуг организациязының чиңгине директору Сергей Уюсов-биле көвүрүглеп кежер орук шимчээшкининге стартты берген. Тудугжуларга баштаткан кожуун чурттакчылары, байырлыг болуушкуннуң аалчылары чаа көвүрүгге бирги исти арттырып, кешкеннер.
Владислав Ховалыг объектини үезинде тудуп, дужааганы дээш орукчуларга байырын чедирип, өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Тожу кожуунга төрүттүнген алдарлыг кижилерни бирээзи, композитор, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Сергей Бадыраа чаа көвүрүг ажыдыышкынынга тураскааткан «Тожу көвүрүү» деп ырызын бараалгаткан. Ол ыры төөгүлүг объектиниң ажыдыышкынын улам каастаан

Возврат к списку