Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тувакобальтының» артынчыларын узуткааны 5 муң ажыг кижиге таарымчалыг салдарны чедирген

«Тувакобальтының» артынчыларын узуткааны 5 муң ажыг кижиге таарымчалыг салдарны чедирген 29.03.2022 Тывада шагдагы «Тувакобальт» комбинаттың артынчыларын техниктиг арга-биле узуткаар ажылдар доозулган. Чеди-Хөл кожуунда ол объектини «Экология» нацтөлевилел чорудуу-биле аштап-арыглап, беш муң ажыг кижиге эки салдарны чедирген. ТР-ниң Арга-арыг болгаш бойдус ажыглалының яамызы улуг ажылдар кылдынганын дыңнаткан: айыылдыг артынчыларны чок кылып, хөрзүннүң кырыкы каъдын арыглаан. «Тувакобальт» даг-болбаазырадылга комбинадының артып каан боктар артынчылары Хову-Аксы база Сайлыг суурлар чурттакчыларының мал-маганынга чылдың-на айыылды тургузуп, каражаны чедирип турган. Чазын агып баткан, хоралыг бүдүмелдер-биле холушкан хар суун мал-маган ишкеш, хорап турган таварылгалар бар. Эрткен чайын чаъстыг үеде шак-ла ындыг болуушкун демдеглеттинген. Ынчангаш ол ийи суурнуң чурттакчылары малын комбинат девискээриниң чоогунче одарлатпазын кызыдарлар. Чылдың-на дузалал ажыл-агыйлары 15-20 баш малын чидирип, каражага таваржып турган. Ам комбинат чоогунуң девискээринге хыналда мониторингини үш чыл улаштыр эрттирер.

Возврат к списку