Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага саргы энцефалидинге удур хемчеглерни ап чорудар

Тывага саргы энцефалидинге удур хемчеглерни ап чорудар 27.02.2024

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак марттың 4-тен октябрьга дээр халдавырлыг саргы энцефалидиниң эпидемиологтуг сезону республикага эртерин аппарат хуралында дыңнаткан. Кол эпидемиолог республика халдавырлыг саргы энцефалидиниң талазы-биле таарымча чок девискээрниге хамааржырын сагындырган. Тываның 18 кожуунунуң 13-үнге саргы энцефалидин халдадып алырының айыылы улуг. Оларга Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Бии-Хем, Кызыл, Каа-Хем, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Чеди-Хөл, Тере-Хөл кожуунар база Кызыл хоорай хамааржыр.

Апрель-июльда саргылар идепкейжиир, эрткен чылын саргыга ызырткан бирги таварылга Кызылга марттың 10-да демдеглеттинген. Эрткен чылын эпидемиологтуг сезон үезинде эмнелге албан черлеринче 923 кижи дуза дилеп келген, оларның аразында 17 харга чедир назылыг 376 уруглар бары демдеглеттинген.

Халдавырлыг саргы энецефалидинге удур дээштиг хемчег - тарыдып алыры деп, кол санитар эмчи Людмила Салчак сагындырган. Ажыл-агыйның аайы-биле айыылдыг бөлүкке хамааржыр – көдээ ажыл-агый, суг-мелиорация, тудуг адырының, тывыкчылар, геологтар дээш өске-даа кижилер албан тарыдар ужурлуг.

Эпидемиологтарның хайгааралындан алырга, сөөлгү чылдарда Тывада хоралыг саргылардан дамчыыр халдавырлар талазы-биле байдал дүшкүүрлүг. Халдавырлыг саргы энцефалидин аар эртер чоруктар демдеглеттинип, оон аарыыры көвүдээн.

Эрткен чылдың эпидсезонун шинчилеп көргеш, кижилер чыглыр черлерни саргыга удур арыглаар, а ажыл берикчилери профилактиктиг тарыышкынарны эрттирерин чедип алыр даалганы кожуун чагырга даргаларынга берген.

Парктарга, скверлерге, чевеглерге, кадыкшылга санаторийлеринге, харылзаа шугуму база чырык четкизи шөйер черлерге, лагерьлер девискээринге саргыга удур хоранны чаштырар. Уругларның дыштанылга лагерьлери бодунуң девискээринге база ол чоок кавыда участокка саргыга удур хемчегни чоруткан соонда, лагерьни ажыдып болурунга чөпшээрел документизин алыр.


Возврат к списку