Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Уруглар фондузунуң регион салбырын катап тургузар дээн иелерниң саналын деткээн

Тываның Баштыңы Россияның Уруглар фондузунуң регион салбырын катап тургузар дээн иелерниң саналын деткээн 30.11.2015
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруглар камгалалының талазы-биле чуртта бир дугаар хөй-ниити организациязы – Россияның Уруглар фондузу хөй-ниити организациязының ажыл-чорудулгазын Тывага катап тургузар дугайында республиканың иелерниң саналын деткээн. ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, Тываның Херээженнер эвилелиниң даргазы, Афганистанга дайынчы хөделиишкиннерниң хоочуну Лидия Волошина ол эгелекчи саналды киирген.
 «Лидия Васильевнаның эгелээшкининге таарзындым. Ында эң-не аарышкылыг чүүлдерни, байдалды экижидеринге бодунуң хууда үлүүн кииреринге чүткүлүн айтып, ие-чаштарны камгалаарының эң-не берге айтырыгларын шиитпирлээринге сонуургалын илереткени эки-дир. Ындыг шиитпирлер ам-даа киреринге бүзүрээр мен - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. - Лидия Васильевна Волошина – бодунуң оглун бут кырынга тургускан чүгле ие эвес, эмчи база кижи болгаш, бодунуң эштериниң амы-тынын ап, Афганистанга дайынның коргунчуг арнын көрген, дайынчы хөделиишкиннерниң кежигүнү-дүр. 
 Бөгүн ие-чаштарга дуза эргежок чугула, ынчангаш ынаар чүгле бюджеттиң эвес, а ачы-буян чедиилгезиниң акша-хөреңгизин идепкейлиг хаара тудар херек. Тываның бүгү булуңнарында байдалды билип, чидиг байдалдарже дүрген кичээнгейни углап, ону дарый шиитпирлээр херек. 
 Лидия Васильевна кичээнгейни олче угландырган болганда, ону боду углап-башкарар болза, шын боор деп бодап тур мен. Бистиң республикага уруглар фондузунуң ажылын катап эгелээр талазы-биле идип үндүрген саналы база ону бодунуң харыысалгазынга хүлээнип ап турары дээш, өөрүп четтирдим». 
 Л.В. Волошинаның бүрүн эргелерин хүлээдири-биле бо чоокку үеде Тываның Херээженнер эвилели чаа удуртукчузун соңгуурунуң конференциязын эрттирери билдингир. 
 Лидия Волошина Бии-Хем районнуң Туран хоорайга төрүттүнген. Красноярскиниң кооперативтиг техникумунга товаровед мергежилди чедип алган. Тыва АССР-ниң Министрлер Чөвүлелиниң Хандырылга болгаш саарылга эргелелинге ажылдаан. 1985 чылда Афганистанче чыылда-биле чоруткаш, Кабул хоорайның Төп эмнелгезинге ажылдап турда, шериг албанынче кыйгырткан, Кабул хоорайда медицина хандыралгазының системазынга хүлээлгезин эрттирген. Сургакчылаашкындан ээп чанып келгеш, Кызыл хоорайда 52326, 93440 дугаарлыг шериг кезектеринге албанны эрттирген. Россияның Камгалал яамызының пенсионери.

Возврат к списку