Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг-Хем кожууннуң 90 база Шагаан-Арыг хоорайның 125 чылын демдеглеп эрттирериниң программазы

Улуг-Хем кожууннуң 90 база Шагаан-Арыг хоорайның 125 чылын демдеглеп эрттирериниң программазы 26.09.2013
Сентябрь 27-де
Эр болгаш херээжен ойнакчылар ортузунга хол бөмбүүнге республика маргылдаазы;  
«Мээң сактыышкынымда хоорайым» деп сактыышкын кежээзи – Шагаан-Арыг хоорайда районнуң Культура төвүнге 17.00-19.00 шакта;  
Сентябрь 28-те
Аът чарыжы – Улуг-Хем кожуун чагыргазының мурнунда шөлге финиш, 9.00-14.00 шакта;  
Шагаан-Арыг хоорайның бажыңнар девискээринде командаларның фестивалының «Хоорайның чалыылары-дыр бис!» деп уругларга оюн-тоглаалыг программа – Саяно-Шушенская 3 биле Дружба 59-та бажыңнар девискээриниң спортчу шөлдеринге 12.00-15.00 шакта;  
«Төрел черим, төрел чонум төөгүлүг арыннары» деп өг хоорайжыгажының ажыдыышкыны — стадион баарында шөлге 14.00-15.00 шакта;  

1997-1998 чылда төрүттүнген элээдилер ортузунга тыва хүреш маргылдаазы – Шагаан-Арыг хоорайның стадионунга 15.00-18.00 шакта;

«Тыва ХХ чүс чылдарның эгезинде — өскерилгелерниң хады» төлевилел-биле музей экспонаттарының «Төөгүнүң арыннары» деп делгелгези; кожууннуң ус-шеверлериниң кылыгларының делгелгези; Улуг-Хем кожуунда «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилел-биле бүдүрүп турар продукцияның делгелге-садыглаашкыны; «Тыва – арыг-силигниң болгаш корум-чурумнуң девискээри» кожуун мөөрейиниң киржикчилериниң конкурс материалдарының делгелгези — Шагаан-Арыг хоорайда районнуң Культура төвүнге 13.00-21.00 шактарда;

Улуг-Хем кожууннуң 90 чылын база Шагаан-Арыг хоорайның 125 чылынга тураскааткан байырлыг хурал – Шагаан-Арыг хоорайда районнуң Культура төвүнге 17.00-18.30 шакта;

Бот-тывынгыр уран чүүл коллективтериниң «Улуг-Хем, алдаржы, Улуг-Хем, сайзыра!» деп байырлал концерти – Шагаан-Арыг хоорайда районнуң Культура төвүнге 18.30-19.30 шакта;

Байырлыг хүлээп алыышкын – кожуун чагырга бажыңынга 20.00-22.00 шакта;

Сентябрь 29-та

Хоорайның кудумчуларындан стадионга чедир байырлыг чыскаал – Дружба кудумчулап стадионга чедир, 11.00-12.00 шакта;

Улуг-Хем кожууннуң бот-тывынгыр коллективтери-биле уран чүүл мастерлериниң концерти. Улуг-Хем кожууннуң хоочуннарын, мурнакчыларны алгап-мактаары – Шагаан-Арыг хоорайның стадионунга 12.00-14.00 шакта;

Чартык марафонга чадаг чарыштың республика маргылдаазы –Шагаан-Арыгның стадионунга финиш – 13.00-18.00 шакта;

Тыва хүреш маргылдаазы – Шагаан-Арыгның стадионунга 14.00-18.00 шакта;

Ча-биле кара адарынга маргылдаа — Шагаан-Арыгның стадионунга 14.00-18.00 шакта;

Түңнелдерни үндүрүп, шаңналдарны тыпсыры — Шагаан-Арыгның стадионунга 18.00-19.00 шакта.

Возврат к списку