Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл диплом-биле доосканнарга субсидия бээр конкурсче документилерни хүлээп эгелээнин дыңнадып тур

Кызыл диплом-биле доосканнарга субсидия бээр конкурсче документилерни хүлээп эгелээнин дыңнадып тур 22.08.2022 Тыва Республиканың Аныяктар херээниң агентилели күрүнениң дээди өөредилге черлерин тергиин кылдыр дооскан кижилерге Тыва Республикада чурттаар чер тудуп (садып) алырынга деткимче кылдыр, ипотека чээлизиниң (чээлилерге) чарыгдалын дуглаар компенсация субсидиязын бээр дээш, конкурсту чарлап, документилерни хүлээп эгелээнин дыңнадып тур.

Конкурска киржирде дараазында документилерни дужаар:

- билдириишкини (2 саазынга);
- доозукчунуң өг-бүле кежигүннерин шынзытккан документилерниң хоолгазы;
- чурттап турар черинде бүрүткеткен дугайында шынзылга бижик;
- өг-бүле тутканының (чарылганының) дугайында херечилел хоолгазы (бар болза);
- Шимчевес өнчүнүң чаңгыс аай күрүне реестринден шимчевес өнчүзү чок дугайында ушта бижилге;
- күрүнениңээди өөредилге черин дооскан дугайында дипломунуң (капсырылгазы-биле) хоолгазы;
- ажыл берикчизиниң шынзытканы доозукчунуң күш-ажыл дептериниң хоолгазы;
- ажыл берикчизиниң доозукчуну албан-дужаалда томуйлаан дугайында дужаалының хоолгазы;
- ажыл берикчизи-биле доозукчунуң аразында күш-ажыл керээзиниң хоолгазы;
- субсидия бээр дугайында ажыл берикчизиниң дилег бижии;
2-НДФЛ майыкка ол кижиниң орулгаларның дугайында бижии.

Документилерни кымнар киирип болурул?

- 35 хар чедир назылыг РФ-тиң хамаатызы;
- күрүнениң дээди өөредилге черин 3 чылдан соңгаар дооскан тергиин өөредилгелиг доозукчу субсидияже кордаан документилерин киирер;
- Тыва Республиканың девиискээринде ажыл берикчизинде ажылдаанындан бээр 6 ай ашкан болза;
- бодунуң өнчүзүнде чурттаар чери чок болза.

Документилерни 2022 чылдың август 18-тен октябрь 1-ге чедир Кызыл хоорайда Ленин кудумчузунда 39 дугаар бажыңда, 108 дугаарлыг өрээлде хүлээп турар.

Возврат к списку